GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007001212018 BOTANİK Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Bitki yapısındaki hücre, doku ve organlarının öğrenilmesi, bitki metabolizmasının işleyişinin kavranması, genetik yapının tanıtılması, bitkilerin sınıflandırılmalarının temelinin öğretilmesi amaçlanmıştır


öğr.gör.murat özge


1 Bitki morfolojik yapısını kavrayabilme
2 Benzer bitki gruplarını sınıflandırabilme
3 Metabolizma faaliyetlerinin yetiştiricilikle bağlantılı yorumlayabilme
4 Tarımsal üretim ile genetik yapının özelliklerinin sentezleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Bitki Morfolojisi • Bitki Fizyolojisi • Genetik • Sistematik


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hücrenin Kısımları Hücre Bölünmesi bitkisel hücrenin mikroskopta incelenmesi
2 Bitkisel Dokular(Meristematik Dokular) laboratuvarda bitkisel dokular incelenmesi
3 Bitkisel Dokular(Sürekli Dokular) (Epiderma, Periderm, Parankima) Yetişme ortamında inceleme
4 Bitkisel Dokular(Sürekli Dokular) (Destek Doku, İletim Dokusu, Salgı Dokusu) Yetişme ortamında inceleme
5 Kök Yapısı, Görevi Gövde Yapısı, Görevi Yetişme ortamında inceleme
6 Yaprak Yapısı, Görevi Çiçek Yapısı, Görevi Yetişme ortamında inceleme
7 Ara Sınav
8 Tohum Yapısı, Görevi Meyve Yapısı, Görevi Yetişme ortamında inceleme
9 Metabolizma Fizyolojisi(Fotosentez) Yetişme ortamında inceleme
10 Metabolizma Fizyolojisi(Solunum) Yetişme ortamında inceleme
11 Metabolizma Fizyolojisi(Bitkiye Su Alınımı) Yetişme ortamında inceleme
12 Hareket Fizyolojisi Büyüme , Gelişme Fizyolojisi Yetişme ortamında inceleme
13 Genetik Yetişme ortamında inceleme
14 Sistematik (Taksonomi) Yetişme ortamında inceleme
15 Sistematik (Taksonomi) Yetişme ortamında inceleme
16 final

1.Bitki Morfolojisine Giriş Prof.Dr.Yusuf VARDAR Bornova İZMİR 2.Bitki Fizyolojisine Giriş Prof.Dr.Yusuf VARDAR Bornova İZMİR 3.Genetik Başlarken Prof.Dr.Yusuf VARDAR Prof.Dr.Teoman KESERCİOĞLU Bornova İZMİR 4.Botanik Ders Notları Ege Üni. Fen Fak.Bornova İZMİRYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek