GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007001262018 BİTKİ BESLEME Ders 1 2 4,00

ÖnlisansBu dersin amacı öğrencilerin, bitkisel öğretimde bitki besleme ve gübrelemenin önemini kavramasını, bitki besin maddelerini, gübreleri tanımasını ve gübrelemeye ilişkin bilgileri uygulamalı olarak görmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Şafak Ceylan


1 Tarımsal üretimde, bitki beslemenin önemini kavrayabilme.
2 Bitki besin maddelerinin yetersizliği durumunda ortaya çıkabilecek bitkisel gelişim, verim ve kalite sorunlarını görsel olarak tanıyabilme.
3 Bitkisel üretimde, çevre ve insan sağlığını önemsiyebilme.
4 Besin elementi-toprak etkileşimini fark edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Bitki beslemede gereksinim duyulan elementlerin tanıtımı. • Her bir bitki besin elementinin önemi, eksiklik ve fazlalık belirtileri. • Kimyasal gübreler. • Organik gübreler. • Gübreleme yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: İçeriği, önemi, kural ve gerekleri. Tanışma
2 Bitki beslemede gereksinim duyulan elementler. Gübreleme uygulamalarının planlanması
3 Azot: Önemi, eksiklik ve fazlalık belirtileri, azotlu gübrelerin tanıtılması ve kullanımı ile ilgili bilgiler Tarlada, uygulama parsellerinin hazırlanması.
4 Fosfor: Önemi, eksiklik ve fazlalık belirtileri, fosforlu gübrelerin tanıtılması ve kullanımı ile ilgili bilgiler Parsellere bitkilerin ekimi, gübre uygulamaları
5 Potasyum: Önemi, eksiklik ve fazlalık belirtileri, potasyumlu gübrelerin tanıtılması ve kullanımı ile ilgili bilgiler Kimyasal gübreleri görsel olarak tanıma
6 Kalsiyum: Önemi, eksiklik ve fazlalık belirtileri, kalsiyumlu gübrelerin tanıtılması ve kullanımı ile ilgili bilgiler Uygulama parsel gözlemleri
7 Ara Sınav
8 Magnezyum: Önemi, eksiklik ve fazlalık belirtileri, magnezyumlu gübrelerin tanıtılması ve kullanımı ile ilgili bilgiler Parsellerde kültürel işlemleri ve gözlemler
9 Kükürt: Önemi, eksiklik ve fazlalık belirtileri, kükürtlü gübrelerin tanıtılması ve kullanımı ile ilgili bilgiler Uygulama parselleri bakımı ve gözlemleri
10 Demir: Önemi, eksiklik ve fazlalık belirtileri, demirli gübrelerin tanıtılması ve kullanımı ile ilgili bilgiler Uygulama parselleri bakımı ve gözlemleri
11 Çinko: Önemi, eksiklik ve fazlalık belirtileri, çinkolu gübrelerin tanıtılması ve kullanımı ile ilgili bilgiler Uygulama parselleri bakımı ve gözlemleri
12 Mangan: Önemi, eksiklik ve fazlalık belirtileri, manganlı gübrelerin tanıtılması ve kullanımı ile ilgili bilgiler Uygulama parselleri hasadı.
13 Bakır: Önemi, eksiklik ve fazlalık belirtileri, bakırlı gübrelerin tanıtılması ve kullanımı ile ilgili bilgiler Parsel gözlem raporlarını hazırlama.
14 Bor ve diğer mikro elementler. Uygulama final sınavı
15 Gübreleme – insan sağlığı çevre etkileşimi.
16 Final Sınavı

1.Kacar, B., Katkat, V., 2006. Bitki Besleme. Uludağ Üniv. Yayın No: (Nobel) 849. 2. Kacar, B., Katkat, V., 1999. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Uludağ Üniv. Yayın No: 144.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Gözlem 1 5 5
Alan Çalışması 14 2 28
Seminer 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Ev Ödevi 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 4 5
ÖÇ 2 5 4 5
ÖÇ 3 3 2 5
ÖÇ 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek