GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007000962018 YABANCI DİL-II Ders 1 2 2,00

Önlisans


İngilizce


Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II (her ikisi de A1 seviyesi gramer yapılarını kapsamaktadır) derslerinin amacı, dersi alan öğrenciyi, dönem sonunda temel düzeyde İngilizce kelime haznesi edinip, yazılı ve sözlü temel İngilizce ifadeleri anlayabilir, temel okuma becerileri ve stratejileri edinip, mevcut bilgisini de bu alanlarda uygulayabilir düzeye getirmektir.


Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi / Lecturer from School of Foreign Languages


1 Öğrenciler A1 seviyesi İngilizce kelime ve ifadeleri gördüğünde tanıyabilecek.
2 A1 seviyesi gramer yapılarını etkin bir şekilde tanıyıp ayırt edebilecek.
3 Bir okuma metninin konusunu, anafikrini ve metindeki detayları anlayabilecek.
4 Öğrenmiş oldukları A1 seviyesi gramer yapılarını, akademik bir konuşmayı takip etmede, kabul edilebilir ölçüde bir doğruluk payı ile iletişim kurmada ve çeşitli metinleri okuyup anlamada kullanabilecek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kişilerin nereli oldukları hakkında bilgi verme, günlük rutinlerinden bahsetme, ne yapmakta oldukları ve ne yapmak istediklerini belirtme, aile hakkında sorular yöneltme, şehirdeki belli başlı yerler hakkında soru yöneltip cevaplama (yol tarifi), birisini birlikte bir şey yapmaya davet etme, yaptığı işten bahsetme, geçmişten ve gelecekle ilgili planlarından bahsetme, kişileri / nesneleri / yerleri karşılaştırma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Give information about places to go, Give information about where people were
3 Give information about school subjects
4 Use the simple past / could, Give information about good news, Give information about past events
5 Give information about the parts of the body, Ask questions about past events, Give information about an accident and medicine
6 Give information about travel, Use be going to for plans
7 Give information about travel, Use be going to for plans, Show surprise
8 Ara Sınav
9 Give information about foods and drinks, Use count and noncount nouns, Read about ordering a meal in a restaurant
10 Give information about clothing, Use simple adjectives
11 Make comments
12 Give information about the weather, Compare two things and different places
13 Read about a trip, Compare two things and different places
14 Give information about geographical features, Use superlatives, Ask for an explanation
15 Wrap-up
16 Final Sınavı

Hatchinson, Tom, et al. (2012). Network. Oxford University Press, USA.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 80

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Multirom CD Çalışması 13 0 6
Toplam İş Yükü (saat) 58

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek