GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Temel kavramlar bilgisi
2 Bitki Korumanın önemini kavrayabilme
3 Cansız hastalık etmenlerinin özelliklerini kavrayabilme
4 Bitki zararlılarının zarar şekillerini kavrayabilme
5 Bitki hastalık etmenleri arasındaki farklılıkları kavrayabilme
6 Bitki hastalıklarından ve zararlılarından korunma önlemlerini alabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 I. Tanışma-Dersin İçeriği ve İşlenişi (uygulama şekli ve yerleri hakkında bilgi) II. Temel Kavramlar
2 III. Bitkilerde hastalık kavramı ve tanımı
3 IV. Hastalık Nedenleri
4 A. Cansız Hastalık Nedenleri
5 B.Canlı Hastalık Etmenleri
6 V. Bitki Hastalık Belirtileri
7 Arasınav
8 VI. Bitkilerde zararlı ve yararlı kavramı
9 VII. Böceklerin Genel Özellikleri
10 VIII. Böceklerin Sınıflandırılması
11 IX. Böceklerde Başkalaşım
12 X. Yabancı Otların Önemi
13 XI. Yabancı Otların Zararları, Yararları
14 XII. Bitki Hastalıklarından Korunma Önlemleri
15 XIII. Bitki Zararlılarından Korunma Önlemleri
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 46

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 1 1 1 1 5 1 5
ÖÇ 2 5 1 1 1 1 5 1 5
ÖÇ 3 5 1 1 1 1 5 1 5
ÖÇ 4 5 1 1 1 1 5 1 5
ÖÇ 5 5 1 1 1 1 5 1 5
ÖÇ 6 5 1 1 1 1 5 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek