GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7007001192019 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli Ders Grubu 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini; üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini; ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak; öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını arttırmaktır.


Araş. Gör. Dr. Taner Kulay


1 Üniversite kavramını anlayabilme.
2 Ege Üniversitesinin misyonunu, vizyonunu ve stratejik planının ana hatlarını kavrayabilme
3 Üniversitenin çeşitli hizmet birimlerinden (kütüphane, sağlık, kültür, gözlemevi vb.) yararlanabilme.
4 Üniversitenin yönetim birimlerini tanıyabilme.
5 Ege Üniversitesinin yönetmelik ve yönergelerini kavrayabilme.
6 Üniversitede veya MYO’da bulunan bir öğrenci topluluğunun etkinliklerine katılabilme.
7 Kültürel ve bilimsel etkinlikleri takip ederek katılım alışkanlığı edinebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Üniversite bünyesinde bulunan kütüphane, sağlık, kültür, spor, gözlemevi, sanat tarihi müzesi gibi birimler; öğrenci kulüpleri, sanat ve bilim kulüpleri; üniversitedeki ulusal ve uluslararası olanaklar ve eğitim konuları; öğrenci işlerine ilişkin yönetmelikler; her ay İzmir’de düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinlikler, İzmir’de bulunan müze ve arkeolojik bölgelere yapılan gezi ve bilgilendirmeler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması
2 Üniversite kavramı ve anlayışı Ege Üniversitesinin misyon, vizyon ve stratejik planı
3 İzmir ve Ödemiş’de düzenlenen etkinliklerin (konferans, sergi, festival vb. sunumu Spor Kulüpleri ile ilgili tanıtım
4 Sanat ve Bilim Kulüpleri ile ilgili Tanıtım
5 Üniversitede bulunan müze, gözlemevi gibi merkezlerin belirlenip tanıtılması
6 İzmir ve Ödemiş'de düzenlenen aylık etkinliklerin sunumu
7 Sağlık hizmetleri, mediko, burslar hakkında bilgi verilmesi
8 Değerlendirme
9 Öğrenci İşleri hakkında bilgi verilmesi
10 Uluslararası olanaklar hakkında bilgi verilmesi
11 İzmir ve Ödemiş’de düzenlenen aylık etkinliklerin sunumu
12 Kütüphanedeki olanakların tanıtılması
13 EgeÜniversitesi yönetmelik ve yönergeleri hakkında bilgi verilmesi
14 EgeÜniversitesi yönetmelik ve yönergeleri hakkında bilgi verilmesi
15 Yüksek okulda yapılan tarımsal üretimle ilgili bilgilendirme
16 Genel değerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 1 14
Rapor Hazırlama 1 10 10
Okuma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 54

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 5
ÖÇ 2 3 5
ÖÇ 3 3 5
ÖÇ 4 3 5
ÖÇ 5 3 5
ÖÇ 6 3 5
ÖÇ 7 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek