GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001202002 GENEL EKONOMİ Ders 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencinin kıt kaynaklarla sonsuz insan isteklerinin nasıl karşılanacağını çözümleyebilmesini sağlamaktır. To describe to the students solving of unlimited human demands with scarce resources.


Fatma MOROĞLU


1 Ekonominin çözmesi gereken temel sorunların neler olduğunu anlayabilme
2 Piyasada fiyatın nasıl oluştuğunu ve denge fiyat düzeyinin özelliklerini kavrayabilme
3 Milli gelir ile ilgili kavramları ve bu kavramların nasıl hesaplandığı, bu hesaplamaların önemi ve milli gelir hesaplama yöntemlerini listeler.

Birinci Öğretim[Yok]


Ekonominin tanımı, ekonominin temel sorunları, üretim faktörleri, fiyat kuramı mal ve hizmetler piyasası, arz ve talep, farklı piyasalar ve özellikleri, milli gelir ve hesaplanma yöntemleri ile milli muhasebe, gelir dağılımı, paranın doğuşu, para politikası uygulamaları ve araçları. Gelir dağılımı, pareto analizi, lorenz eğrisi, enflasyon, deflasyon, stagflasyon kavramları, işsizlik ve işsizlik türleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ekonominin konusu ve tanımı, Ekonominin temel sorunları
2 Temel ekonomik kavramlar ve üretim faktörleriEkonomik sistemler
3 Fiyat kuramı mal ve hizmetler piyasası
4 Piyasanın unsurları arz ve talep konusu
5 Arz ve talep kanunları
6 Arz ve talep esneklikleri cebirsel ve grafiksel açıklamaları
7 VİZE
8 Piyasalar ve özellikleri
9 Tam rekabet piyasası ve özellikleri
10 Monopol-oligopol piyasa ve özellikleri
11 Milli gelir ve hesaplanma yöntemleri ile GSMH tanımı
12 Gelir dağılımı, işsizlik ve işsizlik türleri
13 Paranın doğuşu, para politikası uygulamaları ve araçları
14 Enflasyon, Devalüasyon, Stagflasyon nedir? Uygulama sonuçları ve çözüm önerileri
15 Dış ticaret dengesi ve ödemeler bilançosu
16 FİNAL

Mikro İktisada Giriş, Tümay Ertek Makro İktisada Giriş, Tümay ErtekYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 10 10
Uygulama/Pratik 10 5 50
Toplam İş Yükü (saat) 68

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 1
ÖÇ 2 1
ÖÇ 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek