GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002011994 SERADA SEBZE YETİŞTİRME-I Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Türkiye seralarında önemli miktarda yetiştiriciliği yapılan; domates, hıyar ve biber yetiştiriciliğini öğretmek.


Dr. Öğr. Üyesi Raşit Zeki ELTEZ


1 Serada yetiştirilen sebzelerin çiçek yapılarını ve familyalarını ve Latince isimlerini bilir.
2 Serada domates yetiştiriciliğini, hasat ve depolama ile ilgili bilgileri öğrenir.
3 Serada hıyar yetiştiriciliğini, hasat ve depolama ile ilgili bilgileri öğrenir.
4 Serada biber yetiştiriciliğini, hasat ve depolama ile ilgili bilgileri öğrenir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sera domates, hıyar ve biber yetiştiriciliğinde gerek duyulacak ekolojik faktörler ile yetiştiricilikte yapılması gerekli uygulamalar.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sebzelerin Latince isimleri ve familyaları, çiçek yapıları hakkında genel bilgiler. Türkiye seracılığında en çok yetiştirilen sebzeler ve nedenleri.
2 Serada domates yetiştiriciliğine giriş, domatesin iklim istekleri, bitkinin botanik yapısı.
3 Domates yetiştiriciliği; serada dikim hazırlığı, toprak işleme, tohum ekimi, fide yetiştirme, aşılı fide nedir ve avantajları.
4 Domates yetiştiriciliği; fidelerin seraya dikimi, bakımı, kültürel ve teknik bilgiler.
5 Domates yetiştiriciliği; hasat ve depolama bilgileri, meyveler ve bitkilerde görülen fizyolojik bozuklar ve sebepleri.
6 Serada hıyar yetiştiriciliğine giriş, bitkinin botanik yapısı ve iklim istekleri.
7 Hıyar yetiştiriciliğ;, serada dikim hazırlığı, toprak işleme, tohum ekimi, fide yetiştirme.
8 Hıyar yetiştiriciliğ;, fidelerin seraya dikimi, bakımı, kültürel ve teknik bilgiler.
9 Hıyar yetiştiriciliği; hasat ve depolama bilgileri, meyveler ve bitkilerde görülen fizyolojik bozuklar ve sebepleri.
10 Ara sınav.
11 Biber yetiştiriciliğine giriş, bitkinin botanik yapısı ve iklim istekleri.
12 Biber yetiştiriciliği; serada dikim hazırlığı, toprak işleme, tohum ekimi, fide yetiştirme.
13 Biber yetiştiriciliği; fidelerin seraya dikimi, bakımı, kültürel ve teknik bilgiler.
14 Biber yetiştiriciliği; hasat ve depolama bilgileri, meyveler ve bitkilerde görülen fizyolojik bozuklar ve sebepleri.
15 Film gösterimi.
16 Final sınavı.

YARDIMCI KİTAPLAR: • Alan, N.M., 2005. Domates Üretim Teknikleri, Hastalık ve Zararlıları Besin Eksiklikleri. ISBN 975-00611-0-1. Meta Basım. Matbaacılık Hizmetleri. Bornova-İzmir. • Anonymous, 1983. Cucumbers. Grower Guide No:15.Grower Books. London. • Anonymous, 1986. Peppers and Aubergines. Grower Books. ISBN 0 901361 81 X. London. • Anonymous, 1990. Protected cultivation in the Mediterranean climate. FAO Plant Production and Protection Paper 90. ISBN 92-5-102719-X. Roma, Italy. • Anonymous, 1990. Tomatoes. Grower Publications Ltd. ISBN 0 901361 93 3. London. • Aybak, Ç. H., 2002. Biber Yetiştiriciliği. Hasad Yayıncılık Ltd.Şti. ISBN 975-8377-18-3. İstanbul. • Blancard, D., Lecoq, H., Pitrat, M., (Çeviren H. Kaygısız) 1995. Kabakgiller Hastalıkları. Hasad Yayıcılık. İstanbul. • Ekiz, H., Kemer, M., 1992. Örtü Altında Biber. Seracılık Araştırma Enst. Müdürlüğü. Seri- D, No:14. Antalya. • Gül, A., 1998. Serada Sebze Yetiştiriciliği. Ziraat Müh. Odası İzmir Şubesi İki Aylık Yayın Organı, Ocak-Şubat. İzmir. • Gül, A., Tüzel, İ.H., Okur, B., Tuncay, Ö., Aykut, N., Engindeniz, S., 2000. Serada Topraksız Tarım Tekniği ile Hıyar Yetiştiriciliği. TÜBİTAK, TARP Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Yayınları. İzmir. • Günay, A., 1992. Serler. Özel Sebze Yetiştiriciliği, Cilt II. Çağ Matbaası. Ankara. • Jovicich, E., Cantliffe, D. J., Sargent, S. A., Osborne, L. S., 2007. Production of Greenhouse -Grown Peppers in Florida. http://www.hos.ufl.edu/ProtectedAg/ EDIS/HS22800.pdf. • Kaygısız, H., 1996. Hıyar Yetiştiriciliği (El Kitabı). Hasad Yayıncılık Ltd.Şti. Rebel Ofset. İstanbul. • Magein, H., 1992. Bıoclimatological Requirements for Selected Priority Vegetable and Flower Crops in Antalya. Expert Consultation Workshop on Greenhouses in the Antalya Region. Greenhouse Crop Research Inst. 13-17, January. Antalya. • Papadopoulos, A.P.,1991. Growing greenhouse tomatoes in soil and in soilless media. Agriculture and Agri-Food Publication 1865/E. ISBN 0-662-18859-4. Canada. • Papadopoulos, A.P.,1994. Growing greenhouse seedless cucumbers in soil and in soilless media. • Sevgican, A., 2002. Örtüaltı Sebzeciliği (Topraklı Tarım) Cilt I. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No:528. ISBN: 975-483-384-2. Ege Üniv. Basımevi. Bornova-İzmir • Snyder, R. G., 2007. Greenhouse Tomato Handbook. Mississippi State Univ. Extension Service. http://msucares.com/pubs/publications/p1828.pdf • Talay, R., Çetinkaya, Ş., 1991. Örtü Altında Domates. Seri-D, No:2. Seracılık Araştırma Enst. Antalya. • Titiz, S., 2004. Modern Seracılık-Yatırımcıya Yol Haritası. ANSİAD Yayınları. Antalya. DERS ARAÇLARI: o Projeksiyon cihazı, bilgisayar, budama makası, aşı bıçağı, kazma, kürek, çapa ve bel gibi bahçe aletleri, eldiven


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 127

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4 4 4 5 5
ÖÇ 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5
ÖÇ 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5
ÖÇ 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek