GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002031994 SERA BİTKİLERİNİN SULANMASI Ders 2 3 3,00

Önlisans


Türkçe


Bitki - su - toprak - atmosfer döngüsü içinde yer alan kavramların anlaşılması ve uygun sulama sisteminin seçiminden sonra, sulama programlarının oluşturulmasını sağlayarak, sulama sistemlerinin tanınmasını, topraksız tarım gibi yetişiricilik tekniklerinde sulama açısından görülen farklılıkların ortaya konmasını sağlamaktır.


Assist. Prof. Dr. M. Kamil MERİÇ


1 Sulama programlamasını kavrayabilme
2 Bitki - su - toprak - atmosfer döngüsünü kavrayabilme
3 Sulama açısından önemli toprak fiziksel özelliklerini kavrayabilme ve veriler yardımıyla bunları hesaplayabilme
4 Toprak nemini farklı şekillerde ifade edebilme ve bunları birbirine dönüştürebilme
5 Farklı teknikler kullanarak uygulanacak sulama suyu miktarını hesaplayabilme
6 Uygun sulama yöntemini seçebilme
7 Sulama yöntemlerini sistem unsurları ile birlikte kavrayabilme


Yok


Yok


Sulamanın önemi. Bitki – su – toprak – atmosfer ilişkileri. Sulama açısından önemli toprak fiziksel özellikleri. Toprak neminin ifade şekilleri. Bitki su tüketiminin belirlenmesi. Sulamanın programlanması. Tarımsal sulama yöntemleri. Topraksız tarımda sulamanın programlanması.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sulamanın tanımı ve önemi. Sulamanın yararları Konu anlatımı
2 Toprak - Bitki - Su - Atmosfer ilişkileri. Sulama açısından önemli toprak fiziksel özellikleri. Konu anlatımı ve problem çözümü
3 Toprak nemi. Toprak neminin ifade şekilleri. Sulama yönünden önemli toprak nemi sabitleri Konu anlatımı ve problem çözümü
4 Sulama yönünden önemli toprak nemi sınıfları. Sulama suyu uygulanacak toprak derinliği Konu anlatımı ve problem çözümü
5 Toprak neminin ölçülmesi. Konu anlatımı
6 İnfiltrasyon (Toprağın su alma hızı) Sözlü anlatım
7 ARASINAV
8 Bitki su tüketimi (ET)'ni etkileyen faktörler. ET'nin saptanması. Referans ET ve belirlenmesi. Bitki katsayıları ve randıman kavramı Konu anlatımı ve problem çözümü
9 Her sulamada uygulanacak sulama suyu miktarı ve sulama aralığının saptanması. Sistem kapasitesi, sulama zamanının planlanması Konu anlatımı ve problem çözümü
10 Sulama yöntemleri ve yöntem seçiminde etkili faktörler Konu anlatımı
11 Yüzey sulama yöntemleri, basınçlı sulama yöntemleri (yağmurlama sulama ve damla sulama) Konu anlatımı, örnek bir sulama sisteminin tanıtılması
12 Damla sulama sitemleri, unsurları, üstünlükleri, kullanımını kısıtlayan faktörler Konu anlatımı, örnek bir sulama sisteminin tanıtılması
13 Damla sulama sitemi ile gübreleme (Fertigasyon) Konu anlatımı
14 Fertigasyonda gübre uygulama sistemleri Konu anlatımı

Güngör, Y., Yıldırım, O., 1989. Tarla Sulama Sistemleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1155. Yıldırım, O., 1996. Bahçe Bitkileri Sulama Tekniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1438. Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith, M., 1998. Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements, FAO Irrigation and Drainage Paper, 56. Rome, 300 p. Yıldırım, O., 2003. Sulama Sistemlerinin Tasarımı. Anakara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1536.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek