GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002071994 SERA ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; sera ürünlerinin hasatından satış aşamasına kadar olan pazarlama faaliyetlerini ve bu faaliyetlere etki eden etmenleri öğrenmeleridir.


Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil MERİÇ


1 Sera ürünlerinin muhafazasını ve pazara hazırlanmasını öğrenir.
2 Hasat zamanını, hasat tekniğini, ambalaj evinin özelliklerini ve ambalajlamayı öğrenir.
3 Hasattan sonra sera ürünlerinde meydana gelen fiziksel, kimyasal ve fizyolojik değişimleri ve kayıpları öğrenir.
4 Sera ürünlerinin pazarlama aşamalarını öğrenir.

Birinci Öğretim[Yok]


Bu derste pazarlama hakkında genel bilgiler, tarımsal ürünlerde pazarlama, pazarlanacak ürünlerde aranacak özellikler, ürünlerin hasadı, standartizasyon, paketleme, hasat sonrası görülen kayıplar ve pazarlama şekilleri anlatılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Pazarlamanın tanımı, pazarlamada rol oynayan kuvvetler
2 Arz ve talebe göre fiyat oluşumu, pazar ve pazarlama araştırmaları
3 Ürünlerin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması
4 Ürünlerin yapısal özellikleri, mekanik direnç, pazarlama özellikleri
5 Hasat öncesi dönem ve ürünlerin gelişmesini etkileyen faktörler
6 Ürünlerin olgunlaşması, hasat zamanının belirlenmesi, hasat yöntemleri
7 Standardın tanımı ve amacı, standardın hazırlanması
8 Ara sınav
9 Paketleme ve paketleme şekilleri
10 Paketleme ve paketleme şekilleri
11 Ürünün boşaltılması ve taşınması, ayıklama, yıkama, mumlama, boylama işlemleri, ambalajlama
12 Ürünlere yapılan diğer özel işlemler
13 Ürünlerde hasat sonrası görülen kayıplar ve önleme yöntemleri
14 Fizyolojik bozulmalar, istenmeyen fiziki gelişmeler
15 Yurt içi ve yurt dışı pazarlama şekilleri

Günay, A. ve M. Bülbül, 1999. Sera Ürünlerinin Pazarlanması, E. Ü. Bergama Meslek Yüksekokulu Yay., 3, 122 s


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 55

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek