GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002161995 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI VE MÜCADELESİ Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Park, bahçe ve iç mekan süs bitkilerinde zarar meydana getiren nematod, akar ve böcekleri, zarar şekillerini tanıtmak, bu zararlılara karşı mücadele yollarını öğretmektir.


Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ


1 Bahçe ve iç mekan bitkilerinde bulunan zararlıları tanımak
2 Bitkilerde meydana gelen zarar şekillerini tanılamak
3 Ekonomik zarar oluşmadan hangi yöntemlerle ve ne zaman mücadele yapılacağına karar vermek
4 Mücadele yöntemlerini uygulamak
5 Zararlı böceklerin yaşayış ve biyolojilerine ilişkin bilgilenmekYok


Orman, park, bahçe ve iç mekanda yetiştirilen süs bitkileri ve ağaçlarda görülen böcekler ve diğer hayvansal zararlılar, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadele yöntemlerine yer verilir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Nemata, Annelida ve Mollusca şubelerindeki zararlılar
1 Arthropoda şubesi Crustacea, Myriapoda ve Arachnida sınıflarındaki zararlı türler
2 Insecta sınıfı sınıfından Isoptera, Orthoptera ve Dermaptera takımlarındaki zararlı türler
3 Thysanoptera ve Hemiptera takımlarındaki zararlı türler
4 Hemiptera takımındaki zararlı türler
5 Hemiptera takımındaki zararlı türler
6 Hemiptera takımındaki zararlı türler
7 Coleoptera takımındaki zararlı türler
8 Ara sınav
9 Coleoptera takımındaki zararlı türler
10 Lepidoptera takımındaki zararlı türler
11 Lepidoptera takımındaki zararlı türler
12 Hymenoptera takımındaki zararlı türler
13 Diptera takımındaki zararlı türler
14

-Toros, S., Park ve Süs Bitkileri Zararlıları, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, Ankara, 1988. -Anonymous, 2002. Bitki Koruma El Kitabı, TC Tarım ve Köyişleri Bak., İzmir İl Müd. Yayınları No: 532. -Ülgentürk, S. Ve Dolar, S., 2006. Ankara İli Yeşil alan Bitkilerinde Görülen zararlı ve Hastalıklar.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Daire Başkanlığı. 135 s. -Toros, S., 1996. Park ve Süs Bitkileri Zararlıları. III.Baskı. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayın No: 1450, Ders Kitabı: 429, Ankara, 165 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 65

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 0 5
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek