GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002242002 ÖRTÜALTI SEBZE ZARARLILARI VE MUCADELESİ Ders 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Sera bitkilerinde zarar yapan böcek türlerini ve savaşım yöntemlerini öğretme.


Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ


1 Sebzelerdeki zararlıları öğrenebilme,
2 Sebzelerdeki zararlılarla savaşımda en uygun savaş yöntemlerini uygulayabilme.[Yok]


Sebzelere zarar veren böcek, nematod ve akarların (özellikle ekonomik düzeyde zarar oluşturan) özellikleri, tanımlanmaları, biyolojileri, zarar şekilleri, zarar seviyeleri ve bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Genel sera bitki zararlıları; Nematodlar, Kırmızı örümcekler ve genel özellikleri
1 Sera bitkilerinde zarar yapan zararlıların örneklenmesi ve gözlenmesi yöntemleri
2 Beyazsinekler, Yaprak galerisinekleri, Yaprakbitleri ve Kırmızı örümcekler (tanımı, yaşayışı, zarar şekli ve mücadelesi)
3 Beyazsinekler, Yaprak galerisinekleri, Yaprakbitleri ve Kırmızı örümcekler (tanımı, yaşayışı, zarar şekli ve mücadelesi)
4 Beyazsinekler, Yaprak galerisinekleri, Yaprakbitleri ve Kırmızı örümcekler (tanımı, yaşayışı, zarar şekli ve mücadelesi)
5 Tripsler ve Kök-ur Nematodları (tanımı, yaşayışı, zarar şekli ve mücadelesi)
6 Domates Pas Akarı ve Sarı çayakarı ( tanımı, yaşayışı, zarar şekli ve mücadelesi )
7 Ara sınav
8 Yeşilkurt ve Pamuk yaprakkurdu, (tanımı, yaşayışı, zarar şekli ve mücadelesi )
9 Piskokulu yeşil böcek ve Tohum Sineği (tanımı, yaşayışı, zarar şekli ve mücadelesi )
10 Danaburnu, Bozkurt ve Yaprakpireleri ( tanımı, yaşayışı, zarar şekli ve mücadelesi )
11 Karpuz telli böceği kavun kızıl böceği ve tel kurdu ( tanımı, yaşayışı, zarar şekli ve mücadelesi )
12 Baklagil tohum böcekleri ( tanımı, yaşayışı, zarar şekli ve mücadelesi )
13 Genel tekrar

Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt1,6, 1800 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek