GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002252002 SERACILIKTA ORGANİK TARIM Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Organik tarımda fungal, bakteriyel ve viral hastalıklarla mücadele yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme. (ekolojik) tarımda bitki koruma ilke ve yöntemlerinin genel esasları, yasal mevzuat ve sertifikasyonu ile organik ürünlerde görülen zararlılarla mücadelede kullanılan ekolojik bitki koruma yöntemlerinin öğretilmesidir


Dr. Öğr. Üyesi Raşit Zeki ELTEZ, Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ


1 Bitkilerde hastalığın kaynağını ve bulaşma yollarını öğrenebilme
2 Bitkilerde fungal, bakteriyel ve viral etmenlerin oluşturduğu hastalıkların belirtilerini ayırt edebilme
3 Organik tarımda hastalıklarla mücadele yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme
4 Organik tarımda kullanılabilecek bitki koruma ürünlerini öğrenebilme
5 Organik Tarımda Bitki Koruma konusunda temel prensip ve sistemi öğrenebilme.
6 Ekolojik tarımda önemli bitki zararlılarını tanıyabilme.

Birinci Öğretim[Yok]


Bitkilerde hastalık kavramı, bitkilerde sorun yaratan fungal, bakteriyel, viral ve diğer hastalıklar, belirtileri, tanınmaları, bulaşma ve yayılmaları, mücadele yöntemleri. Organik (Ekolojik) tarımın tanımı, tarihçesi, ve Türkiye ile dünyadaki durumu, Organik Tarımda Bitki Korumanın İlke ve Amaçları, Organik Tarımda yasal mevzuat, kontrol, ve sertifikasyon, Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele Yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Organik (Ekolojik) tarımın tanımı, tarihçesi, ve Türkiye ile dünyadaki durumu
2 Organik Tarımda Bitki Korumanın İlke ve Amaçları
3 Organik Tarımda yasal mevzuat, kontrol, ve sertifikasyon
4 Organik bitkisel üretimde hastalık yönetimi. Ne yapabilirim? Ne kullanabilirim?
5 Organik tarımda kullanılabilecek bitki koruma ürünleri-1
6 Organik tarımda kullanılabilecek bitki koruma ürünleri-2
7 Yasal yöntemler-Kültürel önlemler
8 Ara sınav
9 Fiziksel mücadele- Biyolojik savaş
10 Çapraz koruma -Kimyasal savaş
11 Entegre mücadele
12 Biyopestisitler ve uygulamaları
13 Organik tarımın geleceği
14 Organik tarımın geleceği

-Anonymous, 2000. Serada Organik Domates Yetiştiriciliği (Editörler :Y. Tüzel, E.Onoğur) TÜBİTAK- TARP Yayınları. Ege Üniv. Ziraat Fak., İzmir. -Onoğur, E. ve N. Çetinkaya, 1999. Ekolojik tarımda bitki korumanın genel ilkeleri. İçinden: "Ekolojik Tarım".Ekolojik Tarım Eğitimi Ders Notları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü,E.Ü. Ziraat Fakültesi, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği. Kasım 1999-İzmir, s. 111 – 129.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 69

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5 5 4
ÖÇ 6 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek