GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002272008 STAJ Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Sera teknikerlerinin görev ve sorumluluklarının algılanmasını sağlamak, okul bünyesinde ve okul haricinde kalan kamu kurum kuruluşları ile, sektörde yer alan ticari firmalarda uygulamalar yaptırılmasını sağlayarak iş deneyimi ve sorumluluk bilinci kazandırmaktır.


Dr. Öğr.Üyesi Raşit Zeki ELTEZ


1 Sera teknikerliği kavramını, çalışma alan ve sorumluluklarını kavrayabilme
2 Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, olay ve olgulara uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilme
3 Sera uygulamalarında sorumluluk alma yeteneğini kazanarak, koordinasyonu sağlayabilme,
4 Uygulamalarda aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmasında görev yapabilme
5 Çalışma alanı ile ilgili edindiği bilgileri, yöntem ve teknikleri uygulayabilme ve sunabilme becerisine sahip olma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sera teknikerliğine ilişkin bilgiler verilmesi, çeşitli sera uygulamalarında görevlendirmeler yapılarak iş deneyimi ve sorumluluk bilincinin kazandırılması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Üretim yerlerinin gezilmesi, yapılacak işler hakkın genel bilginin verilmesi .Üretim seraları ve açık alandaki bahçelerdeki ürünler hakkında genel bilgilerin verilmesi.
2 Serada yetiştirilen domates, biber, patlıcan gibi ürünlerin yetiştiriciliği ve kültürel bakımının yapılması.
3 Patlıcan, biber hasadının yapılması. Yabancı ot kontrolü. Bitki artıklarından Kompost nasıl yapılırın gösterilmesi.
4 Topraksız Tarım hakkında genel bilgilerin verilmesi. Su kültüründe marul yetiştiriciliği yapılması.
5 Domates , biber, patlıcan hasadının yapılması, yabancı ot temizliği
6 Kavun ve karpuz hasadının yapılması. Yabancı ot kontrolünün yapılması.

1.Günay A., 1981, Özel Sebze Yetiştiriciliği- Serler (CiltII), Ankara 2.Yüksel, A.N., 2004. Sera Yapım Tekniği. Hasad Yayıncılık. ISBN: 975-8377-09-4 Sevgican, A. 2002. “Örtüaltı Sebzeciliği”, Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayınları:528,İzmir 3.Ağaoğlu S., 1987. Bahçe Bitkileri, Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayınları:1009, Ankara 4.Korkut A. B., 1998. Çiçek Yetiştiriciliği, Hasad yayıncılık. 5.Tanrıverdi F., 1993. Çiçek Üretim Tekniği ISBN: 9789751005533. 6. 2.Altınbaş, Ü. Çengel , H. Uysal, H., Okur, B., Okur, N., Kururucu, Y., Delibacak, S. Toprak Bilimi. 2004, Ege Üniv. Zir. Fak. Yayınları No:557 İzmir. 7. Sevgican, A. 2002. Örtüaltı Sebzeciliği (Topraksız Tarım), Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayınları:528,İzmir 8. KACAR,B., KATKAT, A.V.,2007. Gübreler ve Gübreleme Tekniği.2.BASKI.Nobel Yayın No:1119.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Uygulama/Pratik 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Var


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Laboratuvar 10 3 30
Alan Çalışması 28 3 84
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek