GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001212014 TOPRAK Ders 1 1 3,00

Önlisans


Türkçe


Bitkilerin en önemli yetiştirme ortamı olan toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin öğretilmesi. Toprak verimliliğini etkileyen faktörleri tanıtmak ve toprak özellikleri ile bitki gelişmesi arasındaki ilişkileri açıklayarak, toprak verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.


Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil MERİÇ


1 Toprağın genel bileşimi ve topraklarının kökenini öğrenebilme
2 Toprağın fiziksel özelliklerini tanımlayabilme, ve toprak fiziksel özellikleri ile toprak verimliliği arasında ilişki kurabilme
3 Toprağın kimyasal özelliklerini tanımlayabilme, ve toprak kimyasal özellikleri ile toprak verimliliği arasında ilişki kurabilme
4 Toprağın biyolojik özelliklerini tanımlayabilme, ve toprakların biyolojik özelliklerinin etkilerini açıklayabilme
5 Toprak verimliliğini arttırarak sürdürebilirliğini sağlayabilme
6 Toprak bitki ilişkilerini dikkate alarak verimlilik arttırıcı planlamalar yapabilme
7 Toprak analiz laboratuvarı ve bu laboratuvarda gerçekleştirilen analizler hakkında bilgi sahibi olabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Toprakların tanımı, bileşimi, oluşumu, toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri ve bu özelliklerin toprak verimliliği ile ilişkileri öğretilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Toprağın tanımı, işlevleri ve temel yapı maddeleri
2 Toprağın oluşumu ve toprak oluşumuna etki eden faktörler
3 Toprak horizonları
4 Toprak oluşumunda ayrışma ve dönüşüm süreçleri ile ana safhalar
5 Toprakların özellikleri - Fiziksel özellikler
6 Toprakların özellikleri - Fiziksel özellikler
7 Toprakların özellikleri - Fiziksel özellikler
8 Ara sınav
9 Toprakların özellikleri - Kimyasal özellikler
10 Toprakların özellikleri - Kimyasal ve Biyolojik özellikler
11 Toprak örneklerinin alınması
12 Toprak analiz laboratuvarı, kullanılan yöntem ve ekipmana genel bakış
13 Toprak işleme
14 Genel değerlendirme, soru ve cevaplar

-Akalan, İ, 1987. Toprak Bilgisi A.Ü.Z.F.Ankara -Boşgelmez ve Ark., 2001. Ekoloji II. Toprak – Ankara -Ergene. A., 1987. Toprak Biliminin Esasları A.Ü. Erzurum -Günay A, Okur. B., 1999. Sera Toprağı E. Ü. Bergama MYO, İzmir -Kacar. B. ve Katkat, A. V. 2010. Bitki Besleme. (5. Baskı) Nobel Yayın Dağıtım. No:849, Ankara. -Katkat, A.V. 1994. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği U.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları No:49, II. Baskı, Bursa. -Aktaş, M. 1991. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı: 347, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek