GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001272014 İŞ GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM Seçmeli Ders Grubu 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencinin iş hayatında karşılacağı iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tehlikeler ve riskler, risk değerlendirme, kontrol ve korunma yolları, mevzuat şartları, güvenli çalışma ortamı konularında temel bilgiler vermek ve iş güvenliği kültürü oluşturmaktır.


Öğr. Gör. Okan ÖZ


1 İş hayatında karşılaşacağı kaza risklerini tanır ve analiz edebilme.
2 İş güvenliği malzemelerini tanıyabilme, iş yerinde güvenli çalışma ve iş güvenliğine yönelik iyileştirmeler yapabilme.
3 Meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini iş hayatında uygulayabilme.
4 İlk yardım uygulamalarını iş hayatında uygulayabilme.
5 İş güvenliği konusunda işveren ve çalışanların yasal sorumluluklarını öğrenebilme.

Birinci Öğretim[Yok]


İş sağlığı ve güvenliği genel kavram ve tanımları, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili istatistikler, iş kazalarının nedenleri, çevrede ve binalarda güvenliği tehdit eden unsurlar, meslek hastalıkları, sınıflandırılması ve nedenleri, kaza şiddeti ve kaza sıklığı oranları, ilk yardım ve çeşitli yaralanmalarda uygulamaları, yangın ve yangından korunma, merdivenlerde güvenli çalışma, taşıma ve depolamada güvenlik önlemleri, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İş güvenliği, meslek hastalığı ve iş kazası kavramları
2 İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili istatistikler
3 Çevremizde güvenliği tehdit eden unsurlar ve alınacak önlemler
4 Binalarda güvenliği tehdit eden unsurlar ve alınacak önlemler
5 İş kazalarının nedenleri ve alınacak önlemler
6 İş kazalarının nedenleri ve alınacak önlemler
7 Meslek hastalıkları ve meslek hastalıklarına neden olan unsurlar
8 Ara sınav
9 Meslek hastalıkları ve meslek hastalıklarına neden olan unsurlar
10 Risk değerlendirmesi, kaza şiddeti ve kaza sıklığı oranları
11 İlk yardım ve çeşitli yaralanmalarda uygulamaları
12 İlk yardım ve çeşitli yaralanmalarda uygulamaları
13 Yangın, yangın söndürme ve yangından korunma
14 Güvenli taşıma ve depolama kuralları, merdivenlerde güvenli çalışma kuralları
15 6331 sayılı İş sağlığı ve iş güvenliği yasası, hukuki ve cezai sorumluluklar

-Dizdar, E. N., 2003, İş Güvenliği, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. ISBN: 975-92183-8-0 3. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler -Kılkış, İ., 2014. İş Sağlığı ve Güvenliği. Dora Basım yayım Dağıtım Ltd. Şti., Bursa, 215 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 55

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek