GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001262014 ÇEVRE KORUMA Ders 1 2 1,00

Önlisans


Türkçe


Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak.


Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ


1 Çevre ve insan sağlığı koruma kurallarına uymak
2 Çevre Yönetmelik Bilgisi edinmek
3 Risk Analizini kavrama


Yok


Yok


Öğrenciye işletmenin fiziki, sosyal ve iktisadi çevresini koruma becerisini kazandırmak için gerekli olan tüm kanun, tüzük, kararnameler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Çevre Yönetmelik Bilgisi
1 Çevre Yönetmelik Bilgisi
2 Çevre Yönetmelik Bilgisi
3 Risk Analizi
4 Risk Analizi
5 Atık Depolama
6 Atık Depolama
7 Kişisel Korunma Önlemleri
8 Kişisel Korunma Önlemleri
9 Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
10 Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
11 Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
12 Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
13 Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
14

Ders notları, kanunlar, tüzükler ve kararnameler.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 40

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 0 5
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek