GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001302014 İYİ TARIM UYGULAMALARI Ders 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin, çevre, insan ve hayvan sağlığını gözeterek, doğal kaynakları koruyarak, gıda güvenliği, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik bilinci ile gerçekleştirilecek tarımsal üretim için gerekli iyi tarım uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilmeleri, uygun yöntemleri tavsiye edebilme ve uygulayabilmelerini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Raşit Zeki ELTEZ


1 İyi tarım uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
2 İyi tarım uygulamalarının neler olduğunu kavrayabilme
3 İyi tarım uygulamalarını tavsiye edebilme,
4 İyi tarım uygulamalarını gerçekleştirebilme
5 Konuyla ilgili rapor ya da proje düzenleyebilme ve bunları değerlendirebilme

Birinci Öğretim[Yok]


Gıda Güvenliği, İzlenebilirlik, sürdürülebilirlik, Yönetmelikler, Sertifikalandırma, EUREP-GAP, Bitki Koruma Açısından İyi Tarım Uygulamaları,. İyi Tarım Uygulama Tavsiye ve Örnekleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İyi Tarım Uygulamalarının tanımı, önemi ve kapsamı
2 İyi Tarım Uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeler ve temel prensipler
3 Gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik kavramları
4 Sertifikalandırma ve üreticilerin uymak zorunda olduğu protokoller
5 Bitki koruma açısından iyi tarım uygulamaları
6 Bitki koruma açısından iyi tarım uygulamaları
7 Bitki koruma açısından iyi tarım uygulamaları
8 Ara sınav
9 İyi Tarım Uygulama Tavsiyeleri
10 İyi Tarım Uygulama Tavsiyeleri
11 İyi Tarım Uygulama Örnekleri
12 Sertifikalandırma kuruluşlarının dünü bugünü geleceği
13 İyi tarım uygulamalarının üreticilere, perakendecilere ve tüketicilere yararları
14 Uygulama sınavı

-Durmuşoğlu, E. ve N. Tosun, 2011. İyi Tarım Uygulamaları. E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 120 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 69

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 4 5
ÖÇ 4 4 5
ÖÇ 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek