GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002262014 DIŞ MEKAN BİTKİLERİ VE PEYZAJ Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öncelikle dış mekan süs bitkilerinin kentsel ve kırsal peyzaj açısından öneminin kavranması; bitkilerin peyzajda kullanılmasındaki temel prensipleri anlama; içinde bulunduğumuz ekolojiye uyum sağlamış odunlu türlerin botanik özellikleri, kültürel ve ekolojik istekleri, çoğaltılmaları, önemli kültür varyeteleri vb. konularda gerekli bilgi donanımının kazanılmasını sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Raşit Zeki ELTEZ


1 Dış mekan süs bitkilerinin önem ve fonksiyonlarını açıklayabilme
2 Bitkilerin norm, form, tekstür vb. kriterlere göre sınıflandırılmasını kavrayabilme
3 Dış mekan bitkilerinin morfolojik ve biyolojik özelliklerini öğrenme
4 Dış mekan bitkilerinin ekolojik isteklerini öğrenme
5 Dış mekan bitkilerinin çoğaltma yöntemlerini öğrenme

Birinci Öğretim[Yok]


Dış mekan süs bitkilerinin tanımı ve bu bitkilerin kentsel ve kırsal peyzaj açısından önemi; bitkilerin farklı fiziksel kriterlere (norm, form, tekstür, dallanma) göre sınıflandırılması; yapraklı ve iğne yapraklılar arasındaki fiziksel ve biyolojik farklar; önemli ağaç, ağaçcık, çalı ve sarılıcı-tırmanıcı türlerin taksonomik, morfolojik, biyolojik özellikleri, ekolojik ve kültürel istekleri, çoğaltılma yolları, önemli kültür varyeteleri ve özellikleri, türlerin arazide tanıtılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Süs bitkilerinin tanıtımı, dünya ve ülke ölçeğindeki yeri ve önemi
2 Dış mekan bitkilerinin sınıflandırılması; yapraklı ve iğne yapraklı türler arasındaki biyolojik farklılıklar
3 Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesi
4 Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesi
5 Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesi
6 Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesi
7 Yapraklı ağaçların tür bazında incelenmesi
8 Ara sınav
9 Çalıların tür bazında incelenmesi
10 Çalıların tür bazında incelenmesi
11 Çalıların tür bazında incelenmesi
12 Çalıların tür bazında incelenmesi
13 Sarılıcı-tırmanıcıların tür bazında incelenmesi
14 Sarılıcı-tırmanıcıların tür bazında incelenmesi
15 Dönem ödevleri ve proje sunumlarının değerlendirilmesi

Yaltırık, F., 1993. Dendroloji Ders Kitabı I, Gymnosparmae (Açık Tohumlular). 2. Baskı, İ. Ü. O. F. Yay., No: 386, 320s. 2. Yaltırık, F., 1993. Dendroloji Ders Kitabı II, Angiospermae (Kapalı Tohumlular). Bölüm I, 2. Baskı, İ. Ü. O. F. Yay., No: 420, 256s. 3. Dirr, M. A., 1990. Manual of Woody Landscape Plants: Their identification, ornamental characteristics, culture, propagation and uses. 4th Edition. Stipes Publishing Company, Ilinois. 1007p. 4. Mamıkoğlu, N. G., 2007. Türkiye’nin Ağaç ve Çalıları. NTV Yayınları, İstanbul. 727s. ISBN: 978-975-6690-80-2. 5. Özzambak, E., M. İsfendiyaroğlu, E. Zeybekoğlu ve Ö. Kahraman, 2007. Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları. Tibyan Yayınları Ltd., Yenişehir, İzmir. 200s. ISBN: 978-9944-172-01-1.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 45

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek