GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001282018 TARIMSAL SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Tarımsal savaşımın ilkeleri, uygulanması, tarımsal savaşta kullanılan mücadele yöntemleri ve entegre mücadele hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve onlara entegre mücadele bilincini kazandırmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ


1 Yasal yöntemleri, kültürel yöntemleri, sanitasyon kurallarını öğrenebilme
2 Biyolojik ve kimyasal savaş yöntemlerini öğrenebilme
3 Bitki hastalıklarını önlemek amacı ile uygulanacak fiziksel savaşım yöntemlerini öğrenebilme
4 Zararlılarla savaşımın gerekip gerekmediğine doğru karar verebilme.
5 Zararlılarla savaşımda uygulanacak savaşım yöntemini doğru olarak seçebilir ve uygulayabilme.
6 Çevreye en düşük düzeyde zarar veren Entegre zararlı yönetimini bilir ve zararlılarla savaşımda bu yöntemi uygulayabilme.
7 Pestisitleri insan ve çevreye en az zarar verecek şekilde kullanabilme.[Yok]


Bitki hastalıklarını önlemek için kullanılan yöntemler ve tarım ilaçları. Bitki Zararlılarıyla Savaşta Temel ilkeler, Tarımsal savaş yöntemleri (kültürel önlemler-agroteknik yöntemler, mekaniksel savaş, fiziksel savaş, düzenleyici metotlar-kanunsal savaş, biyolojik savaş, biyoteknik yöntemler, kimyasal savaş ve insektisitler, entegre zararlı yönetimi)


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Hastalık ve zararlılarla savaşıma karar vermede kullanılan yöntemler
1 Kültürel önlemler
2 Mekanik mücadele
3 Fiziksel mücadele
4 Kanunsal mücadele
5 Biyolojik mücadele
6 Parazitoit böcekler ve predatör (avcı) böcekler ile ilgili terminoloji
7 Ara sınav
8 Biyoteknik mücadele
9 Genetik mücadele
10 Kimyasal mücadele
11 Kimyasal mücadele
12 Pestisitlerin Doğru, Emin ve Etkili Kullanımı
13 Genel tekrar

-Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. Fith Edition, Academic Press, Inc. p952. -Bora,T. ve H. Özaktan, 1998. Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş. Prizma Matbaası, İzmir, 205 s. -Toros, S., Maden, S., Sözeri, S., 1999. Tarımsal Savaş Yöntem ve İlaçları. Genişletilmiş III. Baskı. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1508, Ders Kitabı: 462, Ankara, 417 s. -Öncüer, C. ve E. Durmuşoğlu, 2008. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Genişletilmiş 6. Baskı. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No:27, Aydın, 472 s. -Toros, S., S. Maden ve S. Sözeri, 2001. Tarımsal Savaşım Yöntem ve İlaçları, Ankara Üniversitesi Yayınları No:1520, Ankara, 417 s. - Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1-6, 1800 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 0 4
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek