GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001312019 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİ İÇİN) Seçmeli Ders Grubu 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretilmesinin benzer ve farklı yönlerini kavramak, Türkçenin yabancı dil olarak öğretim tarihi hakkında fikirler vermek, yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve stratejileri Türkçe kurslarında uygulamalı olarak göstermektir.


Türk Dili Bölümü Öğretim Elemanları


1 Yabancılara Türkçe öğretiminin hangi yaklaşım, yöntem ve tekniklerle yapılacağını kavrar ve bununla ilgili materyalleri oluşturabilir.

Birinci Öğretim[Yok]


Türkçe dilinin öğretiminin temel ilkeleri, basamaklı kur sisteminin adaptasyonu, bu alanda uygulanan sınavlar ve yeterlikler, dil öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin ve ders kitaplarının incelenmesi de bu dersin içeriği içerisinde yer almaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihi
2 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihi
3 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinin Kültür Boyutu
4 Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler
5 Günümüzde yabancı dil öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve tekniklerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine uygulanması
6 Günümüzde yabancı dil öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve tekniklerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine uygulanması
7 Uygulama
8 Ara sınav
9 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan ders kitapları
10 Dil Öğretiminde Teknolojinin Kullanılması ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Uygulanması
11 Dil Öğretiminde Teknolojinin Kullanılması ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Uygulanması
12 Bilgisayar destekli Türkçe öğretimi
13 İnternet temelli Türkçe öğretimi
14 Uygulama

Monippally M.M., Pawar B. S. (2010). Academic Writing A Guide for Management Students And Researchers. New Delhi: Response Books. Murray R., & Moore, S. (2006). The Handbook of Academic Writing A Fresh Approach. Berkshire: Open University Press. 3 ŞENÖZ AYATA, Canan (2014), Bilimsel Metin Üretimi, Papatya Yayıncılık, 232 s. 4 BİR, Ali Atıf (Editör), (1999), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Robert A Day (2000), Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?, (Çeviren: Gülay Aşkar Altay), Tübitak Yayınları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 55

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek