GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001232020 SULAMA SUYU KALİTESİ Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Su kalitesinin seradaki bitkisel üretim açısından önemini ve birkisel üretim üzerindeki etkilerini kavramak


Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil MERİÇ


1 Suyun genel fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve sulama suyu kalitesine etki eden etmenleri kavrar
2 Sulama suyu kalitesi analiz raporlarını yorumlayabilir, doğruluğunu kontrol edebilir
3 Bitkisel üretimde su kalitesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunları değerlendirebilir

Birinci Öğretim[Yok]


Sulamada su kalitesi ve önemi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Suyun önemi, sulama suyu kalitesi ve tuzluluk ile ilgili tanımlar
2 Suyun önemi, sulama suyu kalitesi ve tuzluluk ile ilgili tanımlar. Toprakta tuz birikimi ile ilgili örnek problem çözümü
3 Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri
4 Sulama suyu analiz sonuçlarının ifade şekilleri, genel birimler, çevirme ve faktörleri
5 Tuzluluğa neden olan faktörler ve tuzluluk etmenleri
6 Tuzluluğun bitkiye etkisi
7 Sulama suyu kalitesinin değerlendirilmesi
8 Arasınav
9 Özel koşullarda sulama suyu kalitesinin değerlendirilmesi - Damla sulama sistemi
10 Sulama suyu kalite kriterleri
11 Sulama suyu kalite kriterleri
12 Sulama suyu analiz raporunun yorumlanması ve kontrolü
13 Sulama Suyu Sınıflandırma Sistemleri
14 Sulama Suyu Sınıflandırma Sistemleri

Ayyıldız, M., 1990. Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1196, Ankara Tuncay, H., 1994 Su Kalitesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınlar: 512, Bornova-İzmir


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek