GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001432022 GENEL SERACILIK Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, seracılığın tarihi, Dünyada ve Türkiye’ deki yeri. Seraların sınıflandırılması. Sera yerinin seçimine etki eden ekolojik ve ekonomik faktörler. Sera elemanlarının tanıtımı. Sera içinin planlanması gibi konular işlenmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi Raşit Zeki ELTEZ


1 Türkiye ve Dünya Seracılığı
2 Sera yerinin seçimine etki eden faktörler
3 Sera klima düzenlenmesi
4 Seralarda toprak hazırlama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkiye ve Dünya seracılığı. Seraların sınıflandırılması. Sera yerinin seçimine etki eden ekolojik ve ekonomik faktörler. Sera elemanlarının tanıtımı. Sera içinin planlanması


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türkiye ve Dünya Seracılığı.
2 Sera yerinin seçimine etki eden faktörler
3 Ekolojik ve Ekonomik Faktörler
4 Sera klima düzenlenmesi, Isıtma
5 Sera klima düzenlenmesi, Isıtma
6 Sera klima düzenlenmesi Soğutma,
7 Sera klima düzenlenmesi Işınım
8 Ara sınav
9 Havalandırma
10 Oransal nem kontrolü
11 Karbondioksit (CO2) gübrelemesi
12 Çevre Seralara Gezi
13 Seralarda Toprak Hazırlama (Drenaj, Temizlik)
14 Toprağın fiziksel yapısını düzeltme Toprağın kimyasal yapısını düzeltme, Tuzluluk ve giderilmesi, Toprak dezenfeksiyonu, Ekim- dikim yerlerinin hazırlanması
15 Toprak dezenfeksiyonu, Ekim- dikim yerlerinin hazırlanması.

1. Günay, A., 1980, Tanımı İnşası ve Kliması- Serler (CiltI), Ankara 2. Günay A., 1981, Özel Sebze Yetiştiriciliği- Serler (CiltII), Ankara 4. FAO, 1990. Protected cultivation in the Mediterrannean climate ISBN 92-5-102719-X 3.Sevgican, A. 2002. “Örtüaltı Sebzeciliği”, Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayınları:528,İzmir


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Takım/Grup Çalışması 2 4 8
Alan Gezisi 2 4 8
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek