GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005001101998 MİKOLOJI-II Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Taksonomik sınıflarına göre fungusların özelliklerini belirtmek ve bu fungusların faydaları ve zararları hakkında bilgi vermektir.1 Fungusların sistematiğini kavrayabilme
2 Bitkiler ve kültüre alınan mantarlar üzerinde hastalık etmeni fungusları tanıyabilme
3 Yararlı olan fungusları tanıyabilme ve bunlardan faydalanabilme
4 Zararlı olan fungusları tanıyabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Oomycota, Hyphochytriomycota, Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota ve Basidiomycota bölümünde yer alan fungusların genel özellikleri, üremeleri ve taksanomik içerikleri, Faydalı ve Zararlı Mantarlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin gerekçesi ve önemi- Dersin kural ve gerekleri
2 Oomycota ve Hyphochytriomycota Genel Özellikleri, Üremesi ve Taksonomik içerikleri
3 Chytridiomycota Genel Özellikleri, Üremesi ve Taksonomik içerikleri
4 Zygomycota Genel Özellikleri, Üremesi ve Taksonomik içerikleri
5 Ascomycota Genel Özellikleri ve Üremesi
6 Ascomycota Taksonomik içerikleri ve Özellikleri
7 Ascomycota Taksonomik içerikleri ve Özellikleri
8 Vize Sınavı
9 Basidiomycota Genel Özellikleri ve Üremesi
10 Basidiomycota Taksonomik içerikleri ve Özellikleri
11 Basidiomycota Taksonomik içerikleri ve Özellikleri
12 Basidiomycota Taksonomik içerikleri ve Özellikleri
13 Faydalı Mantarlar
14 Faydalı ve Zararlı Mantarlar
15 Zararlı Mantarlar
16 Final Sınavı

Gücin, Fahrettin ve Tamer, Ü. A., 1997. Mikolojiye Giriş. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ders Notları:1, Bornova. Güner, H., Aysel, V. ve Sukatar, A., 1996. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği. Ege Üni. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:138. II.Cilt, (Mantarlar ve Likenler), II. baskı. Bornova. Öner, M., 1998. Mikoloji I. Myxomycetes, Phycomycetes ve Ascomycetes. Ege Üni. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:53. 4. baskı. Bornova. Öner, M., 1998. Mikoloji II. Fungi Imperfecti, Basidiomycetes. Ege Üni. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:39. 4. baskı. Bornova. Sümer, S., 2006. Genel Mikoloji. 1. Baskı, 374 s. ISBN: 975-591-948-1, Nobel Basımevi, Ankara Turhan, G., 2006. Fungal Taksonomi. Basılmamış ders notları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek