GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005001172002 MESLEKİ MATEMATİK Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Bir mantar İşletmesin ünitelerinin hesaplanması, mantar yetiştiriciliğinde kullanılacak materyallerin hesaplanması ve kültürel uygulamalarda kullanılacak temel matematik bilgilerinin mesleki açıdan gerekliliğini aktarmak


Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇETİN


1 Temel matematik bilgilerini kullanabilme
2 Mantar İşletmelerinin ünitelerini hesaplayabilme
3 Sulama, İlaçlama, örtü toprağı hazırlama, kompost reçetesi hazırlama gibi uygulamalarda mesleki açıdan matematik hesaplamalarını yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste, Doğal sayılar, sayma sayıları ve tamsayılar, rasyonel ve ondalık sayılar, üslü sayılar, kareköklü sayılar,1. dereceden 1 bilinmeyenli ve 2 bilinmeyenli denklemler, oran orantı, ölçü birimleri, geometrik kavramlar, çember ve daire,katı cisimleri alan ve hacmi gibi temel matemetik konuları, üretim odası, kuluçka odası, kompost pastörizasyon odası, kompost hazırlama platformu gibi ünitelerin hesaplanması, sulama miktarının tespiti, ilaçlama miktarını ve diğer kültürel uygulamalarda matematiksel heaplamalar teorik olarak verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma ve dersin önemi
2 Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, Reel Sayılar
3 Üslü ifadeler
4 Köklü ifadeler
5 Denklem Kavramı ve 1. derceden bir bilinmeyenli denklemler
6 1. Dereceden 2 bilnmeyenli denklemler
7 Eşitsizlikler, oran orantı ve ölçü birimleri
8 Vize Sınavı
9 Geometrik kavramlar ve kavramların çevre ve alan hesabı
10 Katı cisimlerin alan ve hacmi
11 Mantar işletmelerinde ünitelerin boyutlarının hesaplanması
12 Kültür mantarı işletmelerinde yıllık örtü toprağı ihtiyacının hesaplanması.
13 Toprak ve Flaş sulamalarının hesaplanması
14 İlaçlama yapılırken kullanılacak ilaç miktarının hesaplanması
15 Genel tekrar
16 Final Sınavı

Güner, A., Ertunç, Ömer ve Şahin, İ., 2003. Matematik. Zafer dersaneleri Yayını. Balcı, M.,2008. Meslek Yüksekokulu ve Teknik Eğitim Fakülteleri İçin Temel Matematik. ISBN: 978-975-6683-18-7. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği, İlke kitabevi yayınları, yayın no: 22, Ankara Günay, A., Güler, A., Eren, E., 2010. Mantar Yetiştiriciliği, (Basım aşamasında) Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Van Griensven, L.J.L.D., 1998. The cultivation of mushrooms, ISBN 0 9513959 0 4. Chang, S.T. and Miles, P.G.,2004. Mushrooms, Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect and Environmental Impact. Second Edition,ISBN 0-8493-1043-1. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida, by CRC Press LLC, USAYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 71

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek