GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005001222002 MİSEL ÜRETİMİ Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Kültür mantarı yetiştiriciliğinin temel unsurlarından biri olan tohumluk misel üretiminin temel esasları ve teknikleri hakıında bilgi vermektir.1 Tohumluk misel üretiminin önemini kavrayabilme
2 Misel üretim laboratuvarlarını planlayabilme
3 Tohumluk misel üretimi için gerekli ortam ve materyalleri hazırlayabilme
4 Tohumluk misel üretim tekniklerini uygulayabilme
5 Tohumluk misel üretimi aşamasında karşılaşılabilecek problemleri hatırlayabilme ve çözüm bulabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İleri yapılı bitkilerde çoğalma, mantarlarda çoğalma, fungusların doğal yaşamları ve hayat döngüleri, tohumluk misel kavramı, misellerde ürün miktar ve kalitesini etkileyen çevresel faktörler, misel üretiminin gelişimi ve önemi, misel üretim laboratuarları ve üniteleri, misel üretiminde kullanılan besi ortamları ve hazırlanışı, saf kültürlerin eldesi ve muhafazası, tohumluk dane misellerin eldesi ve muhafazası, tohumluk misel üretiminde karşılaşılan problemler ve çözüm yolları, misel üretiminde genetik ıslah çalışmaları ve yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin gerekçesi ve önemi- Dersin kural ve gerekleri
2 İleri yapılı bitkilerde çoğalma
3 Mantarlarda çoğalma, Fungusların Doğal Yaşamları ve Hayat Döngüleri
4 Tohumluk Misel Kavramı, Misellerde Ürün Miktar ve Kalitesini Etkileyen Çevresel Faktörler
5 Misel Üretiminin Gelişimi ve Önemi
6 Misel Üretim Laboratuarları ve Üniteleri
7 Misel Üretiminde Kullanılan Besi ortamları ve Hazırlanışı
8 Vize Sınavı
9 Saf Kültürlerin Eldesi ve Muhafazası
10 Saf Kültürlerin Eldesi ve Muhafazası
11 Tohumluk Dane Misellerin Eldesi ve Muhafazası
12 Tohumluk Dane Misellerin Eldesi ve Muhafazası
13 Tohumluk Misel Üretiminde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları
14 Misel Üretiminde Genetik Islah Çalışmaları ve Yöntemleri
15 Misel Üretiminde Genetik Islah Çalışmaları ve Yöntemleri
16 Final Sınavı

Chang, S. and Miles, P.G., 2004. Mushrooms. Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect and Environmental Impact. ISBN 0-8493-1043-1 Second Edition. CRC Press. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği. ISBN: 975-7923-15-X. Kaul, T.N., 1997, Introduction to Mushroom Science (Systematics). ISBN: 1-886106-85-9. Oei, P., 1996, Mushroom Cultivation (with Special Emphasis on Appropriate Techniques for Developing Countries), ISBN: 90-70857-36-7. Stamets, P. and Chilton, J.S., 1983. The Mushroom Cultivator. A practical guide to growing mushrooms at home. ISBN 978-0-9610798-0-2. Agarican Pres. Stamets, P., 2000. Growing gourmet and medicinal mushrooms. ISBN 1-58008-175-4. third edition Ten Speed Press. Royse, D.J., 2003, Cultivation of Oyster Mushrooms, College of Agricultural Sciences Agricultural Research and Cooperative Extension, The Pennsylvania State University. Van Griensven, L.J.L.D, 1988, The Cultivation of Mushrooms, ISBN: 0 9513959 0 4. Van Griensven, L.J.L.D, 2000, Science and Cultivation of Edible Fungi, ISBN: 90 5809 143 0.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 3
ÖÇ 2 2 4
ÖÇ 3 4 5 3 3
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 4 3 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek