GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005002081998 MANTAR ZARARLILARI Ders 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; böceklerin genel özelliklerini öğrenme; böcekler dışında kalan diğer zararlıları tanıyabilme; kültür mantarlarında zararlı böcek ve diğer zararlıları tanıyabilme, zarar şekilleri ile mücadele yöntemlerini öğrenebilmektir.1 Mantardaki zararlı türleri bilir
2 Mantarda zararlı türlerin biyolojisini bilir
3 Zararlı türlerin zarar şeklini bilir
4 Mantar zararlılara uygulanacak savaşım yöntemlerini bilir
5 Uygun savaşım yöntemini seçmesini ve uygulamasını bilir
6 Böceklerin ve diğer zararlıların genel özelliklerini bilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste böcekler ve böcekler dışındaki zararlılar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Kültür mantarlarında zararlı olan böcekler ve diğer zararlıların; morfolojileri, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve mücadele yöntemleri anlatılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Böceklerin genel özellikleri
2 Böcekler dışında kalan zararlıların morfolojileri, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve mücadele yöntemleri
3 EZE kavramı ve tarımsal mücadele yöntemleri hakkında genel bilgiler
4 Zararlılarla mücadelede kullanılan kültürel önlemler, mekaniksel savaş, fiziksel savaş, biyolojik savaş, biyoteknik savaş, entegre savaş, kanunsal savaş ve film gösterimi.
5 Zararlılarla mücadelede kullanılan kültürel önlemler, mekaniksel savaş, fiziksel savaş, biyolojik savaş, biyoteknik savaş, entegre savaş
6 Kültür mantarında görülen sinekler, zarar şekilleri ve mücadele yöntemleri.
7 Kültür mantarında görülen kırmızı örümcekler zarar şekilleri ve mücadele yöntemleri.
8 Ara Sınav
9 Kültür mantarında görülen kırmızı örümcekler zarar şekilleri ve mücadele yöntemleri.
10 Kültür mantarında görülen kırmızı örümcekler zarar şekilleri ve mücadele yöntemleri.
11 Kültür mantarında görülen nematodların zarar şekilleri ve mücadele yöntemleri
12 Kültür mantarında görülen nematodların zarar şekilleri ve mücadele yöntemleri
13 Kültür mantarlarında zararlılara karşı uygulanacak ilaçlar ve ilaçlama programları
14 Film gösterimi
15 Zararlılarla ilgili laboratuar uygulaması
16 Final Sınavı

ÖNERİLEN KAYNAKLAR: -Anonymous, 1995. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt II. Tarım ve Köyişleri Bak. Yay., 435 s. -Anonymous, 1995. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt IV. Tarım ve Köyişleri Bak. Yay., 393 s. -Anonymous, 2005. Ruhsatlı Tarım İlaçları,Hasad Yayıncılık, Altan Matbaa, 296 s. -Bora, T., S. Toros ve H. Özaktan, 1996. Kültür Mantarı hastalıkları, Zararlıları ve Savaşımı, 138 s. -Boztok, K., 1987. Mantar üretim tekniği. E.Ü. Ziraat Fak. Yay., 168 s. -Erkel, İ., 1993. Kültür Mantarı Yetiştiriciliği. TAV Yay., 160 s. -Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği. A.Ü. Ziraat Fak. Yay., 469 s. Öncüer, C., 1991. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları.. E.Ü. Ziraat Fak. Yay., 260 s. DERS ARAÇLARI: Binoküler MikroskopYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 85

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 5
ÖÇ 2 2 5
ÖÇ 3 5 3 4
ÖÇ 4 5 3 5
ÖÇ 5 5 4 5
ÖÇ 6 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek