GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005002101998 MANTAR ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Mantar üretimi sonucunda oluşan atıkların çevreye en az zarar verecek yöntemleri belirleyerek, tekrar nasıl ekonomik olarak kullanılabileceği aktarılacaktır.



1 Ekolojik çevreyi koruma bilincini kavrayabilme
2 Atık mantar kompostunun özelliklerini bilerek değerlendirme yöntemlerini uygulayabilme

Birinci Öğretim



[Yok]


Çevre kirliliğinin tanımı ve sınıflandırılması, atık yönetimi ve değerlendirilmesi tarımsal atıklar ve değerlendirilme şekilleri, kültür mantarlarının üretim şekilleri ve prosesleri atık mantar kompostunun özellikleri ve değerlendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin gerekçesi ve önemi- Dersin kural ve gerekleri
2 Çevre Kirliliğinin Tanımlanması ve sınıflandırılması
3 Çevre ve çevre kirliliği konusunda film gösterimi
4 Atık yönetimi ve değerlendirilme şekilleri
5 Tarımsal atıklar ve değerlendirilme şekilleri
6 Kültür mantarlarının üretim şekilleri ve süreçleri
7 Atık mantar kompostunun özellikleri
8 Vize Sınavı
9 Atık mantar kompostundan yararlanma şekilleri, Biyolojik Islah
10 Atık mantar kompostundan yararlanma şekilleri, Mantar üretimi
11 Atık mantar kompostundan yararlanma şekilleri, Hayvan yemi ve altlık
12 Atık mantar kompostundan yararlanma şekilleri, Toprak materyali ve gübre
13 Atık mantar kompostundan yararlanma şekilleri, Toprak materyali ve gübre
14 Atık mantar kompostundan yararlanma şekilleri, Enerji kaynağı
15 Atık mantar kompostundan yararlanma şekilleri, Hastalık ve zararlılarla mücadele
16 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Ev Ödevi 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 55

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 4 5 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek