GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005002202000 MANTAR HAYAT DÖNGÜLERİ VE MİSEL YAPILARI Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Fungusların misel yapılarını incelemek ve taksonomik olarak fungusların yaşam döngüleri hakkında bilgi vermektir.1 Fungusların ekolojisini kavrayabilme
2 Fungusların morfolojisini hatırlayabilme
3 Fungusların misel yapılarını tanımlayabilme
4 Fungusların yaşam döngülerini kavrayabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Canlılık kavramı, hücre ve özellikleri, fungus ekolojisi, yaşam koşulları, kültür mantarının vegetatif ve generatif gelişimi, hif özellikleri ve bölümleri, mantarlarda çoğalma tipleri, Cıvık mantarların yaşam döngüsü, Oomycota ve Hyphochytriomycota yaşam döngüleri, Chytridiomycota yaşam döngüsü, Zygomycota yaşam döngüsü, Ascomycota yaşam döngüsü, Basidiomycota yaşam döngüsü.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin gerekçesi ve önemi- Dersin kural ve gerekleri
2 Prokaryotik ve Ökaryotik hücreler, Hücre ve özellikleri
3 Aerobik ve anaerobik fungus yaşamları, Fungusların ekolojik yaşam koşulları
4 Kültür mantarının vegetatif ve generatif gelişimi, Hif özellikleri ve bölümleri
5 Mantarlarda çoğalma tipleri
6 Cıvık mantarların yaşam döngüsü (Fruktifikasyon ve spor özellikleri, kamçılı hücreler ve miksamipler, zigot, plazmodium, sclerotium)
7 Cıvık mantarların yaşam döngüsü (Fruktifikasyon ve spor özellikleri, kamçılı hücreler ve miksamipler, zigot, plazmodium, sclerotium)
8 Vize Sınavı
9 Oomycota ve Hyphochytriomycota Yaşam Döngüsü
10 Chytridiomycota Yaşam Döngüsü
11 Zygomycota Yaşam Döngüsü
12 Ascomycota Yaşam Döngüsü
13 Ascomycota Yaşam Döngüsü
14 Basidiomycota Yaşam Döngüsü
15 Basidiomycota Yaşam Döngüsü
16 Final Sınavı

Gücin, Fahrettin ve Tamer, Ü. A., 1997. Mikolojiye Giriş. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ders Notları:1, Bornova. Güner, H., Aysel, V. ve Sukatar, A., 1996. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği. Ege Üni. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:138. II.Cilt, (Mantarlar ve Likenler), II. baskı. Bornova. Öner, M., 1998. Mikoloji I. Myxomycetes, Phycomycetes ve Ascomycetes. Ege Üni. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:53. 4. baskı. Bornova. Öner, M., 1998. Mikoloji II. Fungi Imperfecti, Basidiomycetes. Ege Üni. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:39. 4. baskı. Bornova. Sümer, S., 2006. Genel Mikoloji. 1. Baskı, 374 s. ISBN: 975-591-948-1, Nobel Basımevi, Ankara Turhan, G., 2006. Fungal Taksonomi. Basılmamış ders notları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 3
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek