GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005002162002 BAŞLICA KÜLTUR MANTARLARI Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Dünya'da ekonomik değere sahip, kültürü yapılabilen mantarların yetiştirme koşulları ve bu yetiştiricilikte dikkat edilecek hususları teorik ve uygulamalı olarak vermektir.


Öğr.Gör.Dr.Erkan EREN


1 Ekonomik değere sahip başlıca kültür mantarlarını tanıyabilme
2 Bu mantaraların insan sağlığı ve beslenme bakımında önemini kavrayabilme
3 Başlıca kültür mantarlarının dünya ve ülke ekonomisindeki yerini ve değerlendirme şekilllerini öğrenme
4 Kültürü yapılan bu mantarların yetiştirme ortamlarını tespit edip hazırlayabilme
5 Bu mantarların yetiştiriciliğinde dikkat edilecek hususları öğrenenme ve karşılaşılan problemleri tespit edip çözüm bulabilme


Yok


Yok


Dünya'da ve ülkemizde ekonomik değere sahip başlıca kültür mantarlarını tanıma, insan sağlığı ve beslenme açısında önemini açıklama, aşağıda isimleri yazılı olan mantarlar için her bir öğrenciye bir mantar türü verilerek araştırma yapmalarını sağlama, araştırma sı yapılan mantalar için çalışmalar kontrol edilerek sunuma hazır hale getirilme ve sunumun her bir mantar için sunum yapılması. Başlıca kültür mantarları;Auricularia auricula, Auricularia polyticha, Coprinus comatus, Flammulina velutipes, Ganoderma lucidum, Grifola frondosa, Hericium erinaceus, Hypsizygus marmoreus, Lentinula edodes, Lepista nuda, Morchella esculenta, Pleurotus spp., Pholiota nameko, Tremella fuciformis, Tuber spp., Volvariella volvacea, mantarlarının yetiştirme koşulları ve yetiştirme tekniklerini teorik olarak verip, bu mantarların her biri için öğrenciler görevlendirilerek araştırma yaparak sunum hazırlamasını sağlamak.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin anlam ve öneminin açıklanması
2 Başlıca kültür mantarlarının latince isimlerinin verilmesi
3 Kültürü yapılan bu mantarların ekonomik açıdan değerlendirilmesi
4 Egzotik mantarların inasan sağlığı ve beslenme bakımından önemi
5 Sunum yapılması ve sunumunun değerlendirilmesi
6 Sunum yapılması ve sunumunun değerlendirilmesi
7 Sunum yapılması ve sunumunun değerlendirilmesi
8 Vize Sınavı
9 Sunum yapılması ve sunumunun değerlendirilmesi
10 Sunum yapılması ve sunumunun değerlendirilmesi
11 Sunum yapılması ve sunumunun değerlendirilmesi
12 Sunum yapılması ve sunumunun değerlendirilmesi
13 Sunum yapılması ve sunumunun değerlendirilmesi
14 Sunum yapılması ve sunumunun değerlendirilmesi
15 Yapılan tüm sunumların tekrar gözden geçirilerek değerlendirlmesi
16 Final Sınavı

Shu-Ting Chang and Philip G. Miles, 2004. MUSHROOMS, Cultivation, Nutritional Value, Medicinal effect, and Environmental İmpact, ISBN: 0-8493-1043-1. Flegg, P.B. and Wood, D.A., 1985. Growing and fruiting, The Biology and Technology of the Cultivated Mushroom,141-178. Paul Staments, 2000. Growing Gourmet and MedicinalMushrooms,ISBN: 10: 1-58008-175-4. Paul Stamets and J.S. Chilton, 1983. The Mushroom Cultuvator, ISBN: 978-0-9610798-0-2. Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Van Griensven, L.J.L.D., 1998. The cultivation of mushrooms, ISBN 0 9513959 0 4. Chang, S.T. and Miles, P.G.,2004. Mushrooms, Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect and Environmental Impact. Second Edition,ISBN 0-8493-1043-1. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida, by CRC Press LLC, USA


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 14 14
Rapor Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 113

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 3
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek