GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005002282014 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Geleceğin yönetici ve girişimcilerine yeni fikir geliştirme, iş planı hazırlama, iş kurma, işi büyütme konularında bilgiler sunmak


Doç. Dr. Emre KAPLANOĞLU


1 Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimci de bulunması gereken temel becerileri kazanır.
2 Girişimcilere dönük özellikleri bilir ve kendini geliştirir.
3 Küçük işletmelerle ilgili bilgiye sahip olur.
4 Öğrenci, aile işletmeleriyle alakalı detaylı bilgiye sahiptir. İşletme kuruluş yeri seçimini yapar ve değerlendirebilir.
5 Girişimlerde pazarlama çabaları hakkında bilgi sahibidir.
6 Girişimlerde finansman ve finanssal yönetim süreçlerini bilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türkiye’de Girişimcilik, Girişimciliğin Gelişimi, Girişimci Düşüncenin Temelleri, Girişimcilik Süreci, Girişimcinin İşlevleri.
2 Yaratıcılık; Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler, Motivasyon, Tutum ve Davranışlar, Ortam, Düşünce
3 Fikri Mülkiyet, Marka, Patent, Telif.
4 İş Planı ve Pazarlama Planı Hazırlama
5 İş Planı ve Üretim Planı Hazırlama
6 İş Planı ve Yönetim Planı Hazırlama
7 İş Planı ve Finans Planı Hazırlama
8 Ara sınav
9 Yeni bir işletmeyi devralma
10 Girişimicilik özellikleri
11 İş Planı Yazma Çalışması I
12 İş Planı Yazma Çalışması II
13 Küçük işletmeler ve aile işletmelerin özellikleri
14 Proje Sunumları

-Bayraktaroğlu, S., 2005. Girişimcilik Ders Notları, Sakarya Kitabevi, Sakarya. -Arıkan, S., 2004. Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara -Naktiyok, A., 2004. İç Girişimcilik, Beta Yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 55

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 1
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek