GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005001292020 EKOLOJİ Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Ekoloji kavramını ve ekolojik faktörleri tanımlayarak, mantarların ekolojik istekleri ile bu ekolojik faktörlerin kültür mantarı yetiştiriciliğindeki önemini açıklamaktır.


Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇETİN


1 Ekoloji kavramını algılayabilme
2 Ekolojik faktörleri kavrama
3 Tarımsal ekolojinin önemini anlama
4 Kültür mantarı yetiştiriciliğinde ekolojik faktörlerin önemini kavrama
5 Ekolojik hiyerarşide yer alan öğeleri ve özelliklerini anlama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste, ekoloji kavramı ile diğer ekolojik kavramlar, ekolojik hiyerarşide yer alan öğeleri ve özellikleri, ekosistemin öğeleri, ekolojik faktörler, kültür mantarı yetiştiriciliğindeki ekolojik faktörler nelerdir ve bunları önemi teorik olarak verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin öneminin açıklanması
2 Ekoloji kavramının (biliminin) tanımı ve Ekolojik kavramlar
3 Ekolojik hiyerarşide yer alan öğeler ve genel özellilkleri
4 Ekosistemin öğeleri
5 Ekoljik Faktörler
6 Ekolojik Faktörlerin Kültür Mantarı Yetiştiriciliğindeki önemi
7 Mantarcılıkta Cansız (Abiyotik) Etmenler
8 Vize Sınavı
9 Mantarcılıkta Canlı (Biyolojik) Etmenler
10 Mantarın Genel Ekolojik İstekleri
11 Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin farklı gelişim dönemlerinde Ekolojik Faktörlerden Sıcaklığın Etkisi
12 Yetiştirme odalarında ekolojik faktörler
13 Mantar yetiştiriciliğinde havalandırmanın önemi
14 Mantar yetiştiriciliğinde nemin önemi
15 Mantar yetiştiriciliğinde ışık
16 Final Sınavı

Geldiay, R. ve Kocataş, A., 1975. Genel Ekoloji, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitapları Serisi No: 65 Kocataş, A., 2003. Ekoloji Çevre Biyolojisi.Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:51, ISBN: 975-483-177-7. Eser, D. ve Geçit, H.H.,2007. Ekoloji, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1559, Ders Kitabı:512ISBN: 975-482-374-X. Öner, M., 2002. Mikrobiyal Ekoloji. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar serisi No:100, ISBN: 975-483-557-8. Öztürk, M.A. ve Seçmen, Ö., 1992. Bitki Ekolojisi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Yayın No: 141, ISBN: 975-483-146-7. Boztok, K., 1980. Mantar Üretim Tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 489, Ege Üni. Basımevi, 168 s, Bornova, İzmir. Erkel, İ., 2000. Kültür mantarı yetiştiriciliği, Kocaoluk yayınevi II. Baskı, İstanbul. Flegg, P.B. and Wood, D.A., 1985. Growing and fruiting, The Biology and Technology of the Cultivated Mushroom,141-178. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği, İlke kitabevi yayınları, yayın no: 22, Ankara Günay, A., Güler, A., Eren, E., 2009. Mantar Yetiştiriciliği, (Basım aşamasında) Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Van Griensven, L.J.L.D., 1998. The cultivation of mushrooms, ISBN 0 9513959 0 4. Chang, S.T. and Miles, P.G.,2004. Mushrooms, Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect and Environmental Impact. Second Edition,ISBN 0-8493-1043-1. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida, by CRC Press LLC, USA Malkoç S., Günkaya Z., Çiçek A., Göncü S., GAGA E.E., 2018. Ekoloji ve Çevre Bilgisi. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:3754Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 2 14 28
Takım/Grup Çalışması 1 14 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 71

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4 4 4
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek