GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005001152020 GENEL BİYOLOJİ Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Canlılarda gözlemlenen genel biyolojik faaliyetler hakkında gerekli temel bilgileri sunmaktır.1 Canlıların başlıca özelliklerini kavrayabilme
2 Canlılarda gerçekleşen metabolik olayları hatırlayabilme
3 Fungusları diğer canlılardan ayıran özellikleri kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Canlıların başlıca özellikleri, canlı yaşamının devamını sağlayan koşullar, fungusları bitki ve hayvanlardan ayıran özellikler, hücre genel özellikleri, hücre organelleri, hücrelerin enerji kullanımları ve iş yapımları, fotosentez, temel besin maddeleri, canlıların temel bileşenleri, mineral maddelerin besin olarak önemi, fungus biyolojisi, fungus hücrelerinin kimyasal yapısı, büyüme ve gelişme, metabolizma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin gerekçesi ve önemi- Dersin kural ve gerekleri
2 Canlıların Başlıca Özellikleri, Canlı Yaşamının Devamını Sağlayan Koşullar
3 Fungusları Bitki ve Hayvanlardan Ayıran Özellikler
4 Hücre Genel Özellikleri, Hücre Organelleri
5 Hücre Bölünmeleri (Amitoz, Mitoz, Mayoz)
6 Canlıların Temel Bileşenleri (Hücre ve organellerde gaz alış-verişi, Suyun iletimi, Mineral maddelerin besin olarak önemi)
7 Canlıların Temel Bileşenleri (Hücre ve organellerde gaz alış-verişi, Suyun iletimi, Mineral maddelerin besin olarak önemi)
8 Vize Sınavı
9 Hücrenin Enerji Kullanımları ve İş Yapımları (Fotosentez, Kemosentez, Solunum, Biyosentez
10 Hücrenin Enerji Kullanımları ve İş Yapımları (Fotosentez, Kemosentez, Solunum, Biyosentez
11 Fungus Biyolojisi (Yapısal özellikleri, Özelleşmiş vegetatif yapılar, Üreme yapıları)
12 Fungus Biyolojisi (Yapısal özellikleri, Özelleşmiş vegetatif yapılar, Üreme yapıları)
13 Fungus Hücrelerinin Kimyasal Yapısı
14 Büyüme ve Gelişme (Kinetik büyüme, Misel sistemi)
15 Metabolizma (Karbon, Solunum, Nitrojen)
16 Final Sınavı

Anonim, 2007. Moleküler Biyoloji. Editörler: Ahmet Yıldırım, Fevzi Bardakçı, Mehmet Karataş, Bahattin Tanyolaç. Nobel Yayın Dağıtım. ISBN: 978-9944-77-184-9. Karaca, İ., 1995. Ziraat Botaniği I. E.Ü. Ege Meslek Yüksekokulu Yayınları No: 20. Kaul, T.N., 1997. Introduction to mushroom Science. Science Publishers, ISBN: 1-886106-95-9. Miles, P.G. and Chang, S., 1997. Mushroom Biology. Concise basics and current developments. World Scientific. ISBN: 981-02-2877-5. Özörgücü, B., 1993. Bitki Morfolojisi ve Anatomisine Giriş. E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi No: 136 Vardar, Y., 1975. Bitki Fizyolojisi Dersleri II. Ege Üni. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 69.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 69

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 2
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek