GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005002342020 MANTAR İŞLETMELERİNDE HİJYEN Ders 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Kültür mantarı işletmelerinde ve bu işletmelerde yapılan yetiştiriciliktesağlıklı personel ve sağlıklı ürün elde edilmesinde hijyenik olarak dikkat edilmesi gereken hususlar teorik ve uygulamalak olarak verilmektedir.


Öğr.Gör.Dr. Mehmet ÇETİN


1 Hijyen ve sanitasyon kavramlarını tanımlayabilme
2 Kültür mantarı üretim tesislerini hijyenik açıdan değerlendirebilme
3 Mantar üretim tesislerindeki gerekli hijyenik önlemleri alabilme
4 Alınacak hijyenik önlemlerin insan ve ürün sağlığındaki önemini kavrayabilme


Yok


Yok


Bu derste, hijyen ve sanitasyon terimlerinin anlamları, insan ve ürün sağlığı açısından hijyenin önemi, mantar üretim tesislerinde, hem ürünün yetiştiricilliğinde hemde yetiştiricilik sonrası ürünün deplanması, işlenmesi ve sevkiyatında alınması gerekli hijyenik önlemler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin genel açıklanması
2 Hijyen ve sanitasyon kavramları
3 Hijyenin insan sağlığı açısından önemi
4 Hijyenin ürün sağlığı açısından önemi
5 Mantar üretim tesislerinde hijyen
6 Üretim tesislerinde alınması gereken genel hijyenik önlemler
7 Kompost yapımında hijyen
8 Vize Sınavı
9 Örtü toprağı hazırlanmasında hijyen
10 Mantar üretim periyodunda hijyen
11 Misel hazırlanmasında ve gelişiminde hijyen
12 Mantar hasadında hijyen
13 Gıda güvenliğinde hijyenin yeri
14 Hijyenin kalite yönetim sistemlerindeki yeri
15 Depolama ve sevkiyatta hijyen
16 Final Sınavı

Boztok, K., 1980. Mantar Üretim Tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 489, Ege Üni. Basımevi, 168 s, Bornova, İzmir. Erkel, İ., 2000. Kültür mantarı yetiştiriciliği, Kocaoluk yayınevi II. Baskı, İstanbul. Flegg, P.B. and Wood, D.A., 1985. Growing and fruiting, The Biology and Technology of the Cultivated Mushroom,141-178. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği, İlke kitabevi yayınları, yayın no: 22, Ankara Günay, A., Güler, A., Eren, E., 2009. Mantar Yetiştiriciliği, (Basım aşamasında) Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Van Griensven, L.J.L.D., 1998. The cultivation of mushrooms, ISBN 0 9513959 0 4. Chang, S.T. and Miles, P.G.,2004. Mushrooms, Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect and Environmental Impact. Second Edition,ISBN 0-8493-1043-1. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida, by CRC Press LLC, USA


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Ev Ödevi 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 69

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek