GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005002092020 MANTAR TESİSLERİNDE İKLİMLENDİRME VE OTOMASYON Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Kültür Mantarı yetiştiriciliği yapan işlermelerde iklimlendirme ve otomasyonun önemi, faydaları, riskleri ve bu sistemin kurulmasında dikkat edilecek hususların neler olduğunu açıklamaktır.


Öğr.Gör.Dr.Erkan EREN


1 İklimlendirme ve Otomasyon kavramlarının algılanabilmesi
2 Mantar üretiminde iklimlendirme ve otomasyonun öneminin anlaşılması
3 İklimlendirme sisteminin elemanlarının anlaşılması
4 Mantar üretim tesislerinde ısı kayıplarının hesaplanabilmesi
5 Kurulacak ısıtma ve soğutma sisteminin toplam kapasitelerinin hesaplanabilmesi


Yok


Yok


Bu derste, iklimlendirme ve otomasyonun kültür mantarı yetiştiriciliğindeki önemi, sağladığı avantajları, iklimlendirme sistemindeki kavramlar, kültür mantarı yetiştiriciliği yapan işletmelerde işletmenin üretim odası boyutlaırna uygun olarak gerekli ısıtma ve soğutma yükü hesapları, üretim odalarının havalandırılmasında kullanılacak fan kapasitesi ve havalandırma kanal kesidinin hesaplanması, iklimlendirme ve otomasyona sahip işletmelerde bu sistemin doğru ve rantabıl çalışması için dikkat edilecek hususlar teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgi
2 İklimlendirme nedir? Otomasyon nedir? Parametreleri nelerdir?
3 İklimlendirme ve otomasyonun mantar üretimindeki önemi ve faydaları
4 Isı ve sıcaklık kavramları, ısı miktarı ve ölçülmesi
5 Işık ve nemin kültür mantarı yetiştiriciliğindeki rolü
6 Mantar üretim odalarında havalandırmanın önemi
7 Havalandırma kanal kesitinin hesaplanması
8 Kültür mantarı yetiştiriciliğinde kullanılan kontrol sistemleri
9 Vize Sınavı
10 Bir iklimlendirme sisteminin elemanları
11 İklimlendirme sistemlerinde kullanılacak sensörler ve kontrol cihazları
12 Mantar üretim tesislerinde ısı kayıplarının hesaplanması
13 Mantar üretim tesislerinde ısı kayıplarının hesaplanması
14 Isıtma ve soğutma sistemleri ve bu sistemlerin toplam ısıtma ve soğutma yüklerinin hesaplanması
15 Isıtma ve soğutma sistemleri ve bu sistemlerin toplam ısıtma ve soğutma yüklerinin hesaplanması
16 Final Sınavı

Boztok, K., 1980. Mantar Üretim Tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 489, Ege Üni. Basımevi, 168 s, Bornova, İzmir. Erkel, İ., 2000. Kültür mantarı yetiştiriciliği, Kocaoluk yayınevi II. Baskı, İstanbul. Flegg, P.B. and Wood, D.A., 1985. Growing and fruiting, The Biology and Technology of the Cultivated Mushroom,141-178. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği, İlke kitabevi yayınları, yayın no: 22, Ankara Günay, A., Güler, A., Eren, E., 2009. Mantar Yetiştiriciliği, (Basım aşamasında) Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Van Griensven, L.J.L.D., 1998. The cultivation of mushrooms, ISBN 0 9513959 0 4. Chang, S.T. and Miles, P.G.,2004. Mushrooms, Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect and Environmental Impact. Second Edition,ISBN 0-8493-1043-1. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida, by CRC Press LLC, USA


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 109

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek