GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005002172020 MANTAR TESİSLERİNİN PRENSİPLERİ VE İNŞAASI Ders 2 3 5,00

Önlisans


Türkçe


İnşaası planlanan kültür mantarı tesisinin bünyesinde bulunması gerekli tüm ünitelerin tanımlanması ve bu ünitelerin üretim kapasitesine paralel olarak boyutlarının hesaplanması konuları teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.


Öğr. Gör. Dr. Erkan EREN


1 Modern bir kültür mantarı tesisinde bulunması gereken üniteleri tespit edebilme
2 Bu ünitelerin, üretim kapasitesi üzerinden boyutlarlandırmaları yapabilme
3 Mantar tesislerinin inşaatı yapılırken dikkat edilecek hususları kavrayabilme ve çözüm üretebilme
4 Modern bir mantar tesisinde var olması gereken her bir ünitenin temel özelliklerini kavrayabilme


Yok


Yok


Bu derste modern bir kültür mantarı tesisi inşaa edilirken olması gereken ünitelerin tespiti, bu ünitelein boyutlarınn hesaplanması, bu ünitelerin özelliklerinve inşaat yapılırken dikkat edilecek karşılaşılabilecek problemler ve çözüm yolları teorik ve uygulamalı olarak verilir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgi
2 Modern bir mantar işletmesinde bulunması gereken üniteler
3 Üretim Odaları
4 Kuluçka odaları
5 Örtü toprağı hazırlama yeri ve örtü toprağı pastörizasyon odaları
6 Sap, saman ve at gübresi depolama yeri
7 Kompost hazırlama yeri (platformu)
8 Vize Sınavı
9 Kompost pastörizasyon tüneli (odası)
10 Misel aşılama holü
11 Mantarın hasat sonrası temizleme, boylama ve ambalajlama odası
12 Soğuk hava depoları
13 Diğer depolar (Kimyasal ilaç deposu, malzeme deposu vb.)
14 Diğer üniteler (Soyunma odaları, güvenlik, idari alanlar vb.)
15 Belirlenen üniteler ve boyutlarına göre modern bir mantar işletmesinin planının çizilmesi
16 Final Sınavı

Boztok, K., 1980. Mantar Üretim Tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 489, Ege Üni. Basımevi, 168 s, Bornova, İzmir. Erkel, İ., 2000. Kültür mantarı yetiştiriciliği, Kocaoluk yayınevi II. Baskı, İstanbul. Flegg, P.B. and Wood, D.A., 1985. Growing and fruiting, The Biology and Technology of the Cultivated Mushroom,141-178. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği, İlke kitabevi yayınları, yayın no: 22, Ankara Günay, A., Güler, A., Eren, E., 2009. Mantar Yetiştiriciliği, (Basım aşamasında) Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Van Griensven, L.J.L.D., 1998. The cultivation of mushrooms, ISBN 0 9513959 0 4. Chang, S.T. and Miles, P.G.,2004. Mushrooms, Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect and Environmental Impact. Second Edition,ISBN 0-8493-1043-1. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida, by CRC Press LLC, USA


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek