GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005002192020 PLEUROTUS YETİŞTİRİCİLİĞİ Ders 2 3 5,00

Önlisans


Türkçe


Egzotik mantar türlerinden biri olan ve üretimi gerçekleştirilen Pleurotus sp. yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığını, yetiştiricilik esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve karşılaşılabilecek problemlerin çözüm yollarını teorik ve uygulamalı olarak vermektir.


Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇETİN


1 Pleurotus yetiştiriciliğinin önemini kavrayabilme
2 Pleurotus türlerini ve üretim tekniklerini hatırlayabilme
3 Pleurotus yetiştiriciliğinde mevsime uygun türleri seçebilme
4 Pleurotus’un isteklerine uygun kompost hazırlayabilme
5 Pleurotus türlerine uygun üretim şeklini planlayabilme
6 Pleurotus yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemleri çözebilme

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Pleurotus yetiştiriciliğine ilişkin temel kavramlar, tarihçesi, Pleurotus yetiştiriciliğin önemi, Pleurotus’un biyolojik yapısı, kültürü yapılan Pleurotus türleri ve ekolojik istekleri, tohumluk misel üretimi, üretim teknikleri, hasat ve pazarlama, yetiştiricilikte karşılaşılan problemler ve çözüm yolları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin gerekçesi ve önemi- Dersin kural ve gerekleri
2 Pleurotus yetiştiriciliğine ilişkin temel kavramlar, Pleurotus yetiştiriciliğinin tarihçesi
3 Pleurotus Yetiştiriciliğinin Önemi
4 Pleurotus sp.’nin Biyolojik Yapısı
5 Kültürü Yapılan Başlıca Pleurotus Türleri ve Ekolojik İstekleri
6 Kültürü Yapılan Başlıca Pleurotus Türleri ve Ekolojik İstekleri
7 Pleurotus Tohumluk Misel Üretimi
8 Vize Sınavı
9 Pleurotus Tohumluk Misel Üretimi
10 Pleurotus Tohumluk Misel Üretimi
11 Pleurotus Türlerinin Üretim Teknikleri
12 Pleurotus Türlerinin Üretim Teknikleri
13 Pleurotus Türlerinin Üretim Teknikleri
14 Hasat ve Pazarlama
15 Pleurotus Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları
16 Final Sınavı

Ağaoğlu, S.Y. ve Güler, M., 1991, Doğal ve Kültüre Alınabilir Mantar Türleri, II. Kayın Mantarı Yetiştiriciliği. T.C. Orman Bakanlığı Orm.Gn.Md. Ankara, s.46. Aksu, Ş., 2001, Kayın Mantarı (Pleurotus spp.) Üretim Teknikleri, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova, Yayın No:85. Anonymous, 2004. Oyster Mushroom Cultivation, Mushroom Growers Handbook 1, MushWorld. ISSN 1739-1377. Dura, S. ve Boztok, K., 1992, Kayın Mantarı Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Kompostların Ürüne Etkileri Üzerine Araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üni. Fen Bilimleri Ens. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova-İzmir. İlbay, M.E., 2000, Kültürü Yapılan Yenilebilir Mantarlar, Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi, 20-22 Eylül 2000, Bergama-İzmir, 1-41. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği. ISBN: 975-7923-15-X. Kaul, T.N., 1997, Introduction to Mushroom Science (Systematics). ISBN: 1-886106-85-9. Oei, P., 1996, Mushroom Cultivation (with Special Emphasis on Appropriate Techniques for Developing Countries), ISBN: 90-70857-36-7. Stamets, P. and Chilton, J.S., 1983. The Mushroom Cultivator. A practical guide to growing mushrooms at home. ISBN 978-0-9610798-0-2. Agarican Pres. Stamets, P., 2000. Growing gourmet and medicinal mushrooms. ISBN 1-58008-175-4. third edition Ten Speed Press. Royse, D.J., 2003, Cultivation of Oyster Mushrooms, College of Agricultural Sciences Agricultural Research and Cooperative Extension, The Pennsylvania State University. Van Griensven, L.J.L.D, 1988, The Cultivation of Mushrooms, ISBN: 0 9513959 0 4. Van Griensven, L.J.L.D, 2000, Science and Cultivation of Edible Fungi, ISBN: 90 5809 143 0.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Ev Ödevi 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Ev Ödevi 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 3
ÖÇ 2 5 5 5 3
ÖÇ 3 5 4 4
ÖÇ 4 5 5 5 5 4 3
ÖÇ 5 4 5 5 5 3 5
ÖÇ 6 5 4 5 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek