GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005001122022 AGARİCUS BİSPORUS YETİŞTİRİCİLİĞİ Ders 1 2 4,00

Önlisans


Türkçe


Dünya'da ve ülkemizde yetiştiriciliği en fazla yapılan kültür mantarı olan Agaricus bisporus'un yetiştirme ortamı olan kompost yapımından hasata kadar geçen sürede yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığını, yetiştiricilik esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve karşılaşılabilecek problemlerin çözüm yollarını teorik ve uygulamalı olarak vermektedir.


Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇETİN


1 Kültür mantarı Agaricus bisporus un yetiştirime ortamını hazırlayabilme
2 Yetiştirime ortamı hazırlanmasında karşılaşılabilecek problemleri tanıma ve çözüm üretebilme.
3 Örtü toprağı hazırlanmasını ve seriminde dikkat edilecek hususları uygulayabilme
4 Üretim odasında yetiştirme esnasında karşılaşılabilecek problemleri tespit edip çözüm üretebilme.
5 Mantarın hasat edilmesini ve üretim odasının yeniden hazır hale getirilmesinde dikkat edilecek hususları öğrenebilme ve uygulayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste,Agaricus bisporus yetiştiriciliğinde, kompost hazırlanmasında kullanılan materyallerin tespitinden , I. Fermantasyon, II. Fermantasyon, I. Misel gelişimi, II. Misel gelişimi, soğutmaya alma, pin oluşumu, toprak ve hasat sulamaları ve hasat dahil tüm bu gelişim dönemlerinde dikkat edilecek hususlar ve çözüm yollarını teorik ve uygulamalı olarak vermektir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin önemi ve gerekçesi
2 Agaricus bisporus kompostu üretiminde kullanılan materyaller ve bu materyallerin önemi
3 Agaricus bisporus kompostunun yapılması (I. Fermantasyon)
4 Agaricus bisporus kompostunun yapılması (II. Fermantasyon)
5 I. Fermantasyon ve II. Fermantasyonu tamamlamış iyi bir kompostta aranan özellikler
6 II. Fermantasyonu tamamlamış kompostta misel aşılanması ve kompost paketleme
7 Agaricus bisporus yetiştiriciliğinde I. Misel gelişimi
8 Vize Sınavı
9 Agaricus bisporus yetiştiriciliğinde I. Misel gelişimi döneminde karşılaşılan problemler ve çözüm yolları karşılaşılan problemler ve çözüm yolları
10 Örtü toprağının hazırlanması ve iyi bir örtü toprağında aranan özellikler
11 Agaricus bisporus yetiştiriciliğinde II. Misel gelişimi
12 Agaricus bisporus yetiştiriciliğinde II. Misel gelişimi döneminde karşılaşılan problemler ve çözüm yolları
13 Soğutmaya alma dönemi ve bu dönemde dikkat edilmesi gereken hususlar
14 Pin oluşum dönemi ve bu dönemde dikkat edilmesi gereken hususlar
15 Hasat (Flaşlar) ve hasat sonrası yapılması gereken uygulamalar
16 Final Sınavı

Boztok, K., 1980. Mantar Üretim Tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 489, Ege Üni. Basımevi, 168 s, Bornova, İzmir. Erkel, İ., 2000. Kültür mantarı yetiştiriciliği, Kocaoluk yayınevi II. Baskı, İstanbul. Flegg, P.B. and Wood, D.A., 1985. Growing and fruiting, The Biology and Technology of the Cultivated Mushroom,141-178. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği, İlke kitabevi yayınları, yayın no: 22, Ankara Günay, A., Güler, A., Eren, E., 2009. Mantar Yetiştiriciliği, (Basım aşamasında) Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Van Griensven, L.J.L.D., 1998. The cultivation of mushrooms, ISBN 0 9513959 0 4. Chang, S.T. and Miles, P.G.,2004. Mushrooms, Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect and Environmental Impact. Second Edition,ISBN 0-8493-1043-1. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida, by CRC Press LLC, USAYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 3
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 3
ÖÇ 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek