GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005002052022 MANTAR İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Teknolojik gelişmeler dahilinde mantar İşletmelerinin üretimde iklimlendirme, depolama, pazarlama, sevkiyat, muhasebe gibi farklı birimlerinde bilgisayar kullanımın önemi, amacı ve yaralarını teorik ve uygulamalı olarak vermek.


Öğr. Gör. Levent TÜRKLER


1 Mantar işletmelerinde bilgisayar kullanımının öneminin kavranması
2 Kompost ve mantar üretiminde kullanılan iklimlendirme sistemlerinde otomasyonun bilgisayar kontrolü ile yapılabilmesi
3 Mantar üretim tesislerinde üretim dışında farklı departmanlarda bilgisayar kullanımının sağladığı avantajların anlaşılması


Yok


Yok


Bilgisayarın mantar üretim tesislerinin üretim ve üretim dışındaki farklı departmanlarında kullanımının getireceği faydalar, mantar ve kompost üretiminde iklimlendirmede hazırlanmış olan programların kullanımını teorik ve uygulamalı olarak vermektir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgi
2 Mantar işletmelerinde bilgisayar kullanımının önemi
3 Kompost üretiminde bilgisayar kullanımı
4 Kompost üretim aşamasında istenen parametrelerin bilgisayar ortamında kontrolünün yapılması
5 Kompost üretiminde karşılaşılan iklimsel problemlerin bilgisayar ortamında tespiti ve çözüm yolları (1)
6 Kompost üretiminde karşılaşılan iklimsel problemlerin bilgisayar ortamında tespiti ve çözüm yolları (2)
7 Mantar üretim odalarında bilgisayar kullanımı
8 Vize Sınavı
9 Üretim odalarında istenilen iklimsel parametrelerin bilgisayar kontrollü otomasyon programında kontrolü (1)
10 Üretim odalarında istenilen iklimsel parametrelerin bilgisayar kontrollü otomasyon programında kontrolü (2)
11 Üretim odalarında karşılaşılan iklimsel problemlerin bilgisayar ortamında tespiti ve çözüm yolları (1)
12 Üretim odalarında karşılaşılan iklimsel problemlerin bilgisayar ortamında tespiti ve çözüm yolları (2)
13 Üretim dışında diğer departmanlarda bilgisayar kullanımının faydaları
14 Ürün depolanmasında bilgisayar kullanımı
15 Pazarlama, sevkiyat ve muhasebede bilgisayar kullanımı
16 Final Sınavı

Boztok, K., 1980. Mantar Üretim Tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 489, Ege Üni. Basımevi, 168 s, Bornova, İzmir. Erkel, İ., 2000. Kültür mantarı yetiştiriciliği, Kocaoluk yayınevi II. Baskı, İstanbul. Flegg, P.B. and Wood, D.A., 1985. Growing and fruiting, The Biology and Technology of the Cultivated Mushroom,141-178. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği, İlke kitabevi yayınları, yayın no: 22, Ankara Günay, A., Güler, A., Eren, E., 2009. Mantar Yetiştiriciliği, (Basım aşamasında) Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Van Griensven, L.J.L.D., 1998. The cultivation of mushrooms, ISBN 0 9513959 0 4. Chang, S.T. and Miles, P.G.,2004. Mushrooms, Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect and Environmental Impact. Second Edition,ISBN 0-8493-1043-1. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida, by CRC Press LLC, USA


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 107

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 2
ÖÇ 2 1 3 2
ÖÇ 3 2 4 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek