GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005002322022 KOMPOST KATKI MADDELERİ Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Kültür mantarı yetiştiriciliğinde yetiştirme ortamı olarak kullanılan kompost yapımında kullanılan materyallerin tespiti, ve bu materyallerle hazırlanacak olan kompostun yapımında dikkat edilecek hususlar ile birlikte karşılaşılacak aksaklıklar ve çözüm yollarını teorik ve uygulamalı olarak vermektir.


Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇETİN


1 Kompost yapımına giren materyalleri tanımlayabilme ve sınıflandırabilme
2 Bir kompost reçetesinin hazırlayabilme
3 Kompost hazırlama tekniklerini uygulayabilme
4 Kompost hazırlanırken dikkat edilecek hususları kavrayabilme
5 Kompost yapımında karşılaşılabilecek aksaklıklar tespit edebilme ve çözüm yolları uygulayabilme
6 İyi bir komposta aranan özellikleri kavrayabilme
7 Örtü toprağının önemini, faydasını kavrayabilme ve iyi bir örtü toprağı hazırlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste, kompost yapımına giren katkı maddelerinin tanımlanması ve sınıflandırılması, kompost reçetesinin hazırlanması, kompostun hazırlanmasında I. Fremantarsyon aşaması, II. Fermantasyon (pastörizasyon) aşaması, ve bu aşamalarda dikkat edilecek hususlar ile karşılaşılabilecek aksaklıkların tespiti ve çözüm yolları ile diğer direk olarak komposta eknen katkı maddelerinin kompost kalitesine olan etkileri, örtü toprağı olarak yetiştiricilikte kullanılan materyalin hazırlanması ve iyi bir örtü toprağında aranan özellikler nelerdir konuları teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin önemi ve gerekçesi
2 Kompost yapımına giren materyallerin tanımlanmasıKompost hazırlanışında kullanılan materyaller ve özellikleri
3 Kompost yapımına giren materyallerin tanımlanmasıKompost hazırlanışında kullanılan materyaller ve özellikleri
4 Kompost yapımına giren materyallerin sınıflandırılması ve kompost reçetesinin hazırlanması
5 Kompostun I. Fermantasyon aşamasında meydana gelebilecek biyolojik ve kimyasal gelişimler
6 I. Fermantasyon aşamasında meydana gelebilcek aksaklıklar ve çözüm yolları
7 I. Fermantasyonu tamamlamış iyi bir kompostta aranan özellikler
8 Vize Sınavı
9 II. Fermantasyonda kompostta meydana gelen biyolojik ve kimyasal gelişmeler
10 II. Fermantasyon aşamasında meydana gelebilecek aksaklıklar ve çözüm yolları
11 II. Fermantasyonu tamamlamış iyi bir kompostta aranan özellikler
12 I. Fermantasyon aşaması ve II. Fermantasyon aşamasını tamamlamış kompostların karşılaştırılması
13 Kültür mantarı yetiştiriciliğinde örtü toprağı kullanımının amaçları
14 İyi bir örtü toprağında aranan özellikler ve örtü toprağında meydana gelebilecek aksaklıklar ve çözüm yolları
15 Diğer organik kompost ve örtü toprağı katkı maddeleri
16 Final Sınavı

Boztok, K., 1980. Mantar Üretim Tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 489, Ege Üni. Basımevi, 168 s, Bornova, İzmir. Erkel, İ., 2000. Kültür mantarı yetiştiriciliği, Kocaoluk yayınevi II. Baskı, İstanbul. Flegg, P.B. and Wood, D.A., 1985. Growing and fruiting, The Biology and Technology of the Cultivated Mushroom,141-178. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği, İlke kitabevi yayınları, yayın no: 22, Ankara Günay, A., Güler, A., Eren, E., 2009. Mantar Yetiştiriciliği, (Basım aşamasında) Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Van Griensven, L.J.L.D., 1998. The cultivation of mushrooms, ISBN 0 9513959 0 4. Chang, S.T. and Miles, P.G.,2004. Mushrooms, Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect and Environmental Impact. Second Edition,ISBN 0-8493-1043-1. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida, by CRC Press LLC, USAYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 107

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 3 3
ÖÇ 2 5 3 4 4
ÖÇ 3 4 3 5 5
ÖÇ 4 4 4 5 4 5 4 5
ÖÇ 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 6 4 5 5
ÖÇ 7 3 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek