GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


1923 yılından günümüze uzanan tarihsel dönemin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek - Öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak-disiplinler arası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri,başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmak1 Öğrenciler, 20. yüzyıl tarihi değerlendirmek için için genel bir bakış açısı edinecektir.
2 Öğrenciler, erken cumhuriyet dönemi siyaset, ekonomi ve kültür politikalarını değerlendirecektir.
3 Öğrenciler, Demokrat Parti döneminin siyaset, ekonomi ve kültür politikalarını değerlendirecektir.
4 Öğrenciler, 1980 sonrası siyaset, ekonomi ve kültür politikalarını değerlendirecektir.
5 Öğrenciler günümüzü, Cumhuriyet tarihi bağlamında değerlendrilecektir

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


1923 yılından günümüze uzanan tarihsel dönemin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları ve bunlar üzerine temel akademik yorumlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 XX. yüzyıl tarihinin ana hatları
2 Siyasal Yaşam 1923-1945
3 Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyet ideolojisinin oluşumu
4 1923-1950 arası toplumsal & kültürel dönüşüm
5 1923-1945 arası Türkiye’de ekonomi
6 1923-1950 arası Türkiye’de dış siyaset
7 1945-1950: Türkiye’de çok partili siyasal hayata geçiş
8 Ara Sınav
9 1950-1960 arası Demokrat Parti iktidarı: Siyasî Gelişmeler
10 1960 – 1980 arası Türkiye’de siyaset
11 1960-1980 arasında Türkiye’de Ekonomik Gelişme ve Toplumsal Değişme
12 1980 darbesi ve neo-liberalizmin yükselişi
13 Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Politikaları
14 Türkiye’de Anayasalar
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 54

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
ÖÇ 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek