GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912001012010 TÜRK DİLİ I Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Türkçenin yapısı ve temel dilbilgisi özelliklerinin kavranması, okunan metinlerin gerektiği gibi anlaşılması, öğrencilerin söz varlığının genişletilmesi.1 Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilebilir
2 Temel yazım kuralları ve noktalama işaretleri kullanımını edinir
3 Daha geniş bir söz varlığı edinir
4 Anadiline hakim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanabilir.
5 Okuma beğenisi ve alışkanlığı edinir

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Türkçenin tarihi ve temel kuralları, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması
2 İletişim
3 Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür, dil-millet ve dil-düşünce ilişkisi. Konuşma ve yazı dili
4 Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi
5 Güncel metinler eşliğinde günümüz Türkçesinin sorunları. Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımı ile ilgili sorunlar
6 Yazım kuralları. Noktalama imleri. Noktalama imlerinin dil için önemi. Bu imlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması
7 Güncel metinler eşliğinde yazım kuralları
8 Ara Sınav
9 Metin incelemesi: Köşe yazısı
10 Yazılı anlatım (Kompozisyon)
11 Yazılı anlatım çalışmaları, örnekler üzerinden incelemeler (Kompozisyon türleri)
12 Resmi yazışmalar. Dilekçe, tutanak, rapor vb. bu türler ile ilgili uygulama çalışmaları
13 Anlatım bozuklukları. Dil yanlışları ile ilgili uygulamalar
14 Güncel metinler eşliğinde inceleme: Anlatım bozuklukları
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 54

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
ÖÇ 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
ÖÇ 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek