GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin genel amacı; Öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir.1 Öğrenciler, tarih araştırmalarının anlam ve yararını öğrenecek.
2 Öğrenciler, modernleşme öncesi Osmanlı tarihini genel hatlarıyla öğrenecek.
3 Öğrenciler, modernleşme sürecini Avrupa tarihi içinde görüp Osmanlı tarihi ile karşılaştırarak değerlendirebilecek.
4 Öğrenciler, 19. yüzyıl Osmanlı tarihini ıslahat çabaları bağlamında değerlendirebilcek.
5 Öğrenciler, günümüzü, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihiyle ilişkili olarak anlayıp değerlendirebilecek.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Osmanlı devletinin klasik çağından başlayarak 1923 yılında Lozan Antlaşması’nın imzalanması ile sona eren tarihsel dönemin başlıca siyasal,ekonomik,sosyal ve kültürel olguları ve bunlar üzerine temel akademik yorumlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş : Tarihin imkan ve sınırları: temel kavramlar
2 Modernleşme çabaları öncesi Osmanlı devlet ve toplum yapısı, 16. İla 18. Yüzyıllar
3 Modernleşme çabaları öncesi Osmanlı devlet ve toplum yapısında dönüşümler, 18. yüzyıl
4 Modernleşmenin anlamı ve Modern Devletin Oluşumu
5 Tanzimat dönemi (1839-1876): merkezi devletin yeniden yapılandırılması
6 II. Abdülhamid dönemi (1876-1908): Savunmacı Modernleşme
7 II. Meşrutiyet dönemi : Kamusal alanda çoğulculuk
8 Ara Sınav
9 II. Meşrutiyet dönemi : Kamusal alanda çoğulculuk
10 I. Dünya Savaşı: “Topyekün” savaş ve milliyetçiliğin yükselişi
11 I.Dünya Savaşı Sonrasında Dünyada ve Osmanlı Devletinde Genel Sosyal ve Siyasal Durum
12 Bağımsızlık Savaşı I: Siyasal Gelişmeler
13 Bağımsızlık Savaşı II: Askerî Gelişmeler
14 Lozan Antlaşması’nın Oluşumu ve İçeriği
15 Final

DERS KİTABI: 1. Mevlüt Çelebi, Türk İnkılap Tarihi, İzmir 2009 OKUMA TAVSİYESİ: 1. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk-Söylev, 4 cilt, TTK yayını, Ankara 2010.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 2 26
Bireysel Çalışma 15 1 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 70

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
ÖÇ 5 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek