GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912001122010 TİCARİ MATEMATİK Ders 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Temel matematiksel hesaplama ve çözümleme tekniklerinin muhasebe ve finans alanlarına özgü analiz ve kararlarda ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin öngörünün ve yetinin öğrenciye kazandırılması1 Muhasebe ve finans alanlarına özgü özel problemlerin çözümünde en uygun matematiksel hesaplama tekniğini seçebilmek ve başarıyla uygulayabilmek
2 Analizlerde ortaya çıkan sayısal bağlantıları doğru tespit ederek en kısa yoldan çözüme ulaşabilmek
3 İşletme kararlarında etkin modelleme yapabilmek
4 Sayısal ilişkileri doğru tanımlayabilmek ve amaca uygun kullanmak

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Yüzde ve Binde Hesapları / Oran ve Orantı / Karışım, Bileşim ve Alaşım Hesaplamaları / Maliyet ve Satış Hesaplamaları / Faiz ve İskonto Hesaplamaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sayı Kavramı ve Türleri: Doğal Sayılar, Sayma Sayıları, Rasyonel Sayılar ve İrrasyonel Sayılar
2 Üslü ve Köklü İfadeler, Kesir İşlemleri, Çarpanlara Ayırma İşlemleri, Temel Matematik Eşitlikleri
3 Fonksiyon Kavramı, Eşitlikler ve Eşitsizlikler, Çözüm Kümeleri
4 Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar: Parabolik İfadelerin Çözümü
5 Denklem Sistemlerinin Çözümü ve Matris Matematiği
6 Yüzde İşlemleri
7 Kar Hesaplamaları, Maliyet ve Gelir Fonksiyonlar
8 Ara Sınav
9 Karışım Problemleri
10 Basit ve Bileşik Faiz Hesaplamaları
11 Plasmanlar: Gelecekteki Değer ve Bugünkü Değer Kavramları, İskontolama
12 Plasmanlar: Gelecekteki Değer ve Bugünkü Değer Kavramları, İskontolama
13 Anüite Kavramı ve Sermaye Hesaplamaları
14 İşletme Kararlarında Oran-Orantı Hesaplamaları
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 54

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1
ÖÇ 4 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek