GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912001172010 STAJ Ders 1 2 4,00

Önlisans


Türkçe


Stajın amacı öğrencilerin teorik bilgi ve çalışmalarını muhasebe deneyimi ile güçlendirmektir. Öğrencilerin kariyerlerine yönelik kararlarını vermelerine yardımcı olacaktır.1 Üniversite eğitiminde elde ettikleri kuramsal bilginin uygulamaya dönük yansımalarını değerlendirebilecektir.
2 Uygulamada karşılaştığı sorunları görmek için tek başına yada takım olarak seçenekler üretebilecektir.
3 Staj yapılan kurum veya şirkette birimler arasındaki ilişkileri tanımlayabilecektir.
4 Staj süresi boyunca üniversite eğitiminde verillmemiş yeni bilgi ve beceriler edinebilecektir.

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Staj, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) bürolarında dört haftalık (30 iş günü) bir saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İşyeri Uygulaması
2 İşyeri Uygulaması
3 İşyeri Uygulaması
4 İşyeri Uygulaması
5 İşyeri Uygulaması
6 İşyeri Uygulaması
7 İşyeri Uygulaması
8 İşyeri Uygulaması
9 İşyeri Uygulaması
10 İşyeri Uygulaması
11 İşyeri Uygulaması
12 İşyeri Uygulaması
13 İşyeri Uygulaması
14 İşyeri Uygulaması
15 Staj Dosyasının Değerlendirilmesi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Uygulama/Pratik 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 30 4 120
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
ÖÇ 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
ÖÇ 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4
ÖÇ 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek