GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912001182010 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Ders 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencilere iş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında hukuki bilgilerin verilmesi


Öğr.Gör.Fatma MOROĞLU


1 İş hukuku ile ilgili temel teorik bilgiye sahip olmak
2 Sosyal güvenlik uygulamalarıyla ilgili bilgi sahibi olmak
3 Uygulama ve yorumlama kabiliyeti kazanmak
4 İş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında tutulması gereken kayıtlar hakkında bilgi sahibi olmak

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Bireysel ve Toplu İş Hukuku. Sözleşmeler, Fesihler, Çalışma Süreleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sendikacılık ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili yasal düzenlemeler. Sosyal Güvenlik. Çalışanların Sosyal güvenlik hakkını düzenleyen yasal düzenlemeler. 5510 sayılı yasa.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bireysel İş Hukuku : İş Hukukunun Hukukunun Tanımı, Yeri ve Tarihsel Gelişimi İş Hukukunun Dünyada gelişimi Türkiye'de gelişmeler
2 İş Hukukunun Kaynakları/ İş Hukukunun Temel İlkeleri / İşçinin Korunması/ İşçi Yararına Yorum/ İşçinin Kişiliğinin Korunması
3 İş Hukukunun Temel Kavramları/ İşçi-İşveren/ İş Kanunun Kapsamı
4 İş Sözleşmesi Kavramı ve Türleri / İş Sözleşmesinin Yapılması / İşçi ve İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları/ İş sözleşmesi Türleri
5 Ücret Kavramı ve Türleri / Ücretin Güvencesi / Asgari Ücret Kavramı
6 İş Sağlığı ve Güvenliği/ Kanunun Kapsamı/ İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
7 Çalışma ve Dinlenme Süreleri / İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halleri ve Sonuçları
8 Ara Sınav
9 Toplu İş Hukuku : Sendika ve Üst Kuruluşları / Türkiye’de Sendikacılığın Temel Özellikleri
10 Toplu İş Sözleşmesi/ Toplu İş sözleşmesinin Kapsam ve Düzeyi/ Toplu İş sözleşmesinin Yapılması Uygulama Alanı Uyuşmazlıklar ve Barışçıl Çözüm Yolları : Arabuluculuk ve Tahkim / Grev : Kavram ve Tanımı/Lokavt: Kavram ve Tanımı.
11 Sosyal Güvenlik Hukuku/Tanımı/ Anayasal Niteliği/ Sosyal Güvenlik ve Sosyal Riskler/Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihçesi
12 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu / Tanımlar / Genel Hükümler/ Primsiz ve Primli Sosyal Güvenlik Sistemi
13 Kısa vadeli Sigorta Kolları / İş Kazası Meslek Hastalığı / Hastalık / Analık
14 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu / Tanımlar / Genel Hükümler
15 Final Sınavı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Fatih Uşan 2020 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Gürbüz Erdoğan, 2021Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 2 2 4
Bireysel Çalışma 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 58

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3
ÖÇ 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3
ÖÇ 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2
ÖÇ 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek