GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912002142010 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Dünyada ve Türkiye'de sermaye piyasalarının global etkilerini ve piyasaların işleyişini kavratmak.


Öğr.Gör.Fatma MOROĞLU


1 Finansal araçların incelenmesi , piyasalar ve işleyişlerinin tanıtılması
2 Finansal Aracıların Ekonomik Analizi ve Ortak Özelliklerinin Belirlenmesi
3 Faizler, temettü, halka arz, kotasyon, vadeli işlemler gibi kavramların tanıtımı
4 Türkiye ve dünyada sermaye piyasalarının karşılaştırılması.

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Sermaye piyasası araçları,Dünyada ve Türkiye'de sermeye piyasası tarihi ,Hisse senedi, Hisse senedi türevleri ,Tahvil ,Tahvil türevleri,Hisse senedi ve Tahvil piyasası işleyişi,Repo-Ters repo - Kesin alım satım piyasaları ,Faiz hesaplamaları ,Halka arz,Türev piyasalar,Vadeli işlemler piyasası,Kotasyon,Sermaye piyasalarının ekonomiye etkisi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Finansal piyasalar -Finansal Piyasa Kavramı ve Türleri -Para ve Sermaye Piyasaları
2 Finansal Kurumlar -Merkez Bankası -Ticaret ve İhtisas Bankaları -Yatırım ve Kalkınma Bankaları Sosyal Güvenlik Kurumu Sermaye Piyasası
3 Sermaye Piyasası -Önemi ve Ekonomideki yeri Sermaye Piyasasının yasal olarak düzenlenmesi, kurul kaydına alınması, ihracı, halka arzı ve satışı -Halka Açık Anonim Ortaklıklar -Kamuyu Aydınlatma -Manipülasyon
4 Sermaye Piyasasında Türlenmeleri Sermaye Piyasası Kurumları Sermaye Piyasası Kurulu
5 Menkul Kıymetler Borsası -Ekonomik İşlevleri, gelişimi -Dünya'da Menkul Kıymet Borsaları -Türkiye'de Menkul Kıymet Borsası (BİST) VİOB Gelişen İşletmeler Piyasası
6 Türev Araçlar -Opsiyon sözleşmeleri -Forward Piyasalar -Future Sözleşmeler -Swap İşlemler -Kredi türevleri -Melez ve Sentetik Ürünler
7 Sermaye Piyasası Araçları Pay senetleri, Özellikleri ve Türleri
8 Ara Sınavı
9 Tahvil, türleri, özelikleri ve sağladığı haklar
10 Özel Sektör Tahvilleri, Pay senedi ve Tahvillerin karşılaştırılması Diğer Menkul Kıymetler
11 Portföy Yönetimi Portföy riskleri Performansının Ölçülmesi ve Stratejiler
12 Pay senetleri değerlemesinde temel kavramlar Pay senedi değerleme Yöntemleri Piyasa Anomalileri
13 Tahvil Değerlemesi -Yöntemler -Fiyatı etkileyen faktörler -Tahvilin Piyasa Fiyatının Saptanması
14 Davranışsal Finans Bilişsel Psikoloji Arbitraj sınırları
15 Final Sınavı

Sermaye Piyasası Faaliyet Alanı ve Menkul Kıymetler, Berna TamerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 82

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
ÖÇ 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3
ÖÇ 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek