GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912002222014 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.1 Araştırma yapmak
2 Araştırma raporu hazırlamak
3 Araştırmayı sunmak

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Araştırma Yöntemleri Dersi ile öğrencilere; Bilimsel Araştırmalarda sıkça kullanılan terimler ve kavramlar tanıtılarak, bilimsel araştırmanın türleri ve aşamaları ile ilgili bilgi ve beceri geliştirilmesi sağlanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Araştırma Araştırmanın temel amaçları. Araştırmanın özellikleri.
2 Araştırma Aşamaları Araştırma Konusunun Belirlenmesi
3 Araştırmanın Amaçlarının Tespiti
4 Kaynak Araştırması Yapma
5 Araştırma Yönteminin belirlenmesi
6 Veri Toplama Araçlarının Belirlenmesi ve Uygulanması.
7 Öneri Geliştirilmesi. Rapor Yazılması.
8 Ara Sınav
9 Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
10 Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme
11 Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme
12 Araştırma Sonuçlarını Raporlarının Sunulması
13 Araştırma Sonuçlarını Raporlarının Sunulması
14 Genel Değerlendirme
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 10 4 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 82

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
ÖÇ 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek