GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912001062019 GENEL MUHASEBE II Ders 1 2 6,00

Önlisans


Türkçe


Bilanço hesaplarının, gelir tablosu hesaplarının, maliyet hesaplarının ve nazım hesapların işleyişine ilişkin temel çerçevenin öğrenciye aktarılması, kapsamlı monografi örnekleri yardımıyla kayıt ve raporlama süreçlerine yönelik detaylı bilginin sunulması, ara muhasebe raporlarının ve mali tabloların hazırlanma sürecinin anlatılması, dönem sonu envanter ve değerleme işlemleri hakkında bilgi verilmesi.1 Temel mali işlemlerin kayıt ve raporlamasını yapabilmek
2 Mali tabloların hazırlanma sürecine ilişkin temel bilgiye hakim olma
3 Muhasebe alt disiplinleri arasında sağlıklı geçişler yapabilme, bağlantı kurabilme
4 Mali tablo bilgilerini önemli işletme kararlarında kullanabilme

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Envanter İşlemleri İle İlgili Kavramlar / Muhasebe Dışı ve Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları (Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları) / Finansal (Mali) Tabloların Düzenlenmesi / Türk Muhasebe Sistemi ve Standartları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Duran varlık hesapları
2 Duran varlık hesapları
3 Duran varlık hesapları
4 Kısa vadeli yabancı kaynaklar
5 Kısa vadeli yabancı kaynaklar
6 Uzun vadeli yabancı kaynaklar
7 Uzun vadeli yabancı kaynaklar
8 Ara Sınav
9 Özsermaye hesapları
10 Özsermaye hesapları
11 Gelir tablosu hesapları
12 Gelir tablosu hesapları
13 Dönem sonu işlemleri ve envanter kayıtları
14 Maliyet hesapları: 7/A ve 7/B seçenekleri
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 15 4 60
Bireysel Çalışma 13 4 52
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
Toplam İş Yükü (saat) 166

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4
ÖÇ 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek