GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912001102019 TİCARET HUKUKU Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencilerin ticaret hukuku anlayışını kazanmalarını ve geliştirmelerini sağlamak.1 Ticaret Hukukun Temel Kavramlarını Tanımak
2 Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçlarını Tanımak
3 Haksız Rekabet, Ortaklıklar.
4 Kıymetli Evrak Hukuku İşlemlerini Öğrenmek

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Ticari İşletme Hukuku: Ticari İşletme, Gerçek ve Tüzel Kişiler, Tacir, Tacir Yardımcıları, Ticaret Ünvanı, İşletme adı, Cari Hesap, Ticaret Sicili, Haksız Rekabet Marka adı, Faiz , Sorumluluk Türleri, Sözleşme Ticaret Şirketleri, Şirketlerin sınıflandırılması, Genel olarak Şirket; Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi Komandit Şirket; Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi Limited Şirketler; Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi. Anonim Şirketler; Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi Kıymetli Evrak: Senet, Bono, Poliçe, Çek


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ticari İşletme Hukuku: Ticari İşletme,
2 Gerçek ve Tüzel Kişiler
3 Tacir, Tacir Yardımcıları
4 Ticaret Ünvanı, İşletme adı, Cari Hesap
5 Ticaret Sicili, Haksız Rekabet
6 Marka adı, Faiz
7 Sorumluluk Türleri, Sözleşme
8 Ara Sınav
9 Genel olarak Şirket; Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi
10 Komandit Şirket; Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi
11 Limited Şirketler; Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi.
12 Anonim Şirketler; Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi
13 Kıymetli Evrak
14 Kıymetli Evrak
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Toplam İş Yükü (saat) 83

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 2 2 3 2 4 3 2 3 2 2
ÖÇ 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3
ÖÇ 3 2 2 1 1 1 3 2 2 2 3
ÖÇ 4 3 2 1 2 1 2 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek