GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912002052019 MALİYET MUHASEBESİ Ders 2 3 6,00

Önlisans


Türkçe


İşletmelerde, mal ve hizmet üretimlerinde katlanılan maliyetlerin tespitinin, sınıflandırmasının ve analizinin ne şekilde yapıldığı veya yapılması gerektiği hususunda gerekli bilgilerin verilmesi ve ürün maliyetinin hesaplanması noktasında mevcut teorik çerçevenin aktarılması suretiyle öğrencilerin, maliyet bilgilerinin ve raporlarının kritik yönetim kararlarında nasıl kullanıldıkları konusunda aydınlatılmaları ve birer yönetici gibi düşünebilmelerinin sağlanması1 Maliyetleri sınıflandırabilme
2 Üretim sistemlerini doğru analiz ederek uygun maliyet sistemlerini tanımlayabilme
3 Maliyet hesaplama tekniklerini doğru ve etkin uygulayabilme
4 Maliyet bilgilerini önemli yönetim kararlarında kullanabilme

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Maliyet Kavramları / Maliyetlerin Sınıflandırılması / Maliyet Unsurları: İlk Madde Malzeme, İşçilik ve Genel İmalat Maliyetleri / Maliyet Yerleri / Maliyetlerin Dağıtımı / Maliyet Hesaplama Sistemleri: Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sistemi, Standart Maliyet Sistemi, Birleşik Maliyet Sistemi / Tek Düzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirme İşlemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel maliyet kavramları ve maliyetlerin sınıflandırılması
2 Satışların maliyeti tablosu ve maliyet hesaplama yöntemleri
3 Kara geçiş ve kaldıraç analizleri
4 İlk madde ve malzeme maliyetleri
5 İlk madde ve malzeme maliyetleri
6 İşçilik maliyetleri ve ücret sistemleri
7 Genel üretim maliyetleri: Tanım, sınıflandırma ve hesaplama
8 Ara Sınav
9 Genel üretim maliyetlerinin bütçelenmesi ve maliyet dağıtımları
10 Sipariş maliyet sistemi
11 Safha maliyet sistemi
12 Safha maliyet sistemi
13 Safha maliyet sistemi (devam) ve fark analizleri
14 Standart maliyet sistemi ve değişken maliyetleme
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 15 4 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 4 48
Toplam İş Yükü (saat) 166

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5
ÖÇ 2 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5
ÖÇ 3 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4
ÖÇ 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek